SAMFERDSEL

Barnepike fornyer seg

Organisasjonsutvikling i staten er ikke hverdagskost. Men for tiden er Luftfartsverkets barnepike, Luftfartstilsynet, i gang med å modernisere seg.

– Det har foregått en stor omstilling innen norsk luftfartsmyndighet de siste par årene, sier luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad.

Luftfartstilsynet ble opprettet for et drøyt år siden. Tilsynet skulle raskt settes i stand til å stå på egne ben som fri og uavhengig tilsynsmyndighet, og bygge opp nye tilsynsområder, også i forhold til Luftfartsverket. – Det sier seg selv at dette har vært en krevende oppgave, forklarer Skogstad.

Nullvisjon

Luftfartstilsynet eksistens er forankret i flysikkerhetsarbeid. – Vi strekker oss mot en nullvisjon, at ingen skal omkomme i norsk sivil luftfart. Vi er svært nær det målet, som den eneste av transportformene i samferdselssektoren, men vi må hele tiden videreutvikle oss for å kunne nå det. Trafikken øker hele tiden, og da må flysikkerheten bli stadig bedre, presiserer Skogstad.

Deltakerne på et seminar som Luftfartstilsynet arrangerte nylig for sine ledere og tillitsvalgte, mener at alle saker bør løses på lavest mulig nivå i etaten. Der saken oppstår, bør den finne sin løsning. Dette er ikke bare fordelaktig, men at det faktisk også er intensjonen i hovedavtalens avsnitt om medbestemmelse.

På tvers

Luftfartstilsynet vil unngå at tradisjonelt forvaltningshierarki skal virke hemmende på samarbeidet, og forsøker å identifisere og beskrive viktige områder der man kan ta beslutninger på tvers av linjeorganisasjonen. Skogstad beskriver dette som "bobler mellom de vanlige boksene på kartet". – Det er viktig å synliggjøre boblene og få aksept i hele organisasjonen for at en slik arbeidsmetode er ønskelig, sier han. Samtidig må det unngås at linjeledelsen går i oppløsning. I mange saker vil beslutninger via linjeledelsen være den vanlige metoden.

Luftfartstilsynet har startet et forsøk, der arbeidet organiseres slik at flygere og flyingeniører jobber i samme seksjon på området allmenflyging og luftsport. Prosjektet kom i gang på grunn av høye ulykkestall. Politikerne var spesielt opptatt av ulykkene med mikrofly. Luftfartstilsynet så i tillegg et behov for sterkere fokusering av sikkerhet på grunnlag av stort antall rapporterte hendelser. I dag brukes betydelig større ressurser på tilsyn med allmennflyging og luftsport enn tidligere.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.