Bare Rambøll vil prosjektere E 18

Bare Rambøll vil prosjektere E 18
Bildet viser den østlige delen av nåværende E 18 mellom Bommestad og Sky med bøkeskogen i forgrunnen. Her vil ny E 18 hovedsakelig gå i tunnel. Ingen andre enn Rambøll vil prosjektere vegen. Bilde: Lasse Tur

Prosjekteringsleder Gunn Brungot i Statens vegvesen Region sør trodde det skulle komme inn et par anbud til, men hun er ikke så overrasket over utfallet. - Det var mange som ba om konkurransegrunnlaget, men spørsmålene de stilte senere, tydet ikke på at interessen var så stor, sier hun.

Strekningen som skal prosjekteres går mellom Bommestad og Sky nord for Larvik sentrum. Mellom ytterpunktene ligger Farriseidet bru. Prosjektering av ny bru med tilstøtende veger er lyst ut som egen entreprise tidligere. Dette gjør det nye oppdraget mer komplisert. Gunn Brungot tror det kan ha vært en medvirkende årsak til den lave interessen.

Oppdraget består i å lage komplett konkurransegrunnlag med mengdeoversikt og tegningsgrunnlag for fire-felts motorveg. I dag har E 18 tre felt på en del av strekningen og to felt på resten. Avstanden mellom Bommestad og Sky er 6,4 km. Strekningen som ble satt ut på egen entreprise tidligere er ca. en kilometer lang.

Den nye E 18 vil bare i liten grad følge nåværende trasé. I dag går vegen i dagen på nesten hele strekningen. En eneste tunnel inngår i nåværende veg, og den er mindre enn 100 meter lang. På den nye vegen blir det to tunneler, en på 2,8 km og en på vel en kilometer.

Konkurransegrunnlaget for den nye vegen må være ferdig innen 26. mars neste år.

Les mer om: