ARKIVNYHETER

Bare bergensere vil oppgradere Bergen

Slik vil Østre Murallmenningen se ut med en kunstnerisk strek når oppgraderingen blir ferdig.
Slik vil Østre Murallmenningen se ut med en kunstnerisk strek når oppgraderingen blir ferdig. Bilde: Ill.: Statens vegvesen, Multiconsult

Bare 12 prosent skiller høyeste og laveste anbyder. Fyllingen Maskin ligger nest lavest med 23,271 mill. Deretter følger Gravdal Hage & Anlegg (23,755 mil.), Anleggsgartnermester Wikholm (24,506 mill.) og Anleggsgartner Svein Boasson (25,632 mill.). Byggeleder Marit Eidsnes Rogne i Statens vegvesen er godt fornøyd med anbudene.

De tre gatene som skal oppgraderes er Strandkaien, Østre Murallmenningen og en del av Valkendorfsgaten. Gatene får skifterdekke på fortauene, møberingssoner og ny belysning. I Østre Murallmenningen blir det brustein i kjørebanen, i de to andre gatene blir det bare brustein i lommer for buss og varelevering, for øvrig blir det asfalt.

I alle gatene blir det masseutskifting, men den som får kontrakten, skal ikke gjøre alt arbeidet. Etater og bedrifter som har ansvar for det som ligger under bakken, gjør en del av jobben. I Strandkaien gjør de mye. Her er det arbeid i gang med en kulvert som skal inneholde fjernvarmerør, VA-ledninger, elektriske kabler og rør for søppelsug.

Strandkaien ble stengt da arbeidet med kulverten ble igangsatt. Den blir ikke åpnet før til jul neste år. Innen utgangen av mars 2012 skal hele jobben være fullført.

Les mer om: