SAMFERDSEL

BaneTele blir aksjeselskap

Formålet med omdanningen til statlig aksjeselskap er å legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av de kommersielle mulighetene for å tilby tele- og datatjenester til andre enn Jernbaneverket. Disse mulighetene er hovedsakelig knyttet til utnyttelse av ledig kapasitet i Jernbaneverkets fiberkabelnett og utnyttelse av Jernbaneverkets føringsveier for tele- og datatrafikk.

– En utskillelse legger forholdene til rette for å kunne finansiere og drive kommersielt begrunnet utbygging av telenettet og for å kunne rekruttere og beholde kvalifisert personell i BaneTele. Det er derfor riktig at BaneTele får rammebetingelser som er mer på linje med private konkurrerende aktører i telemarkedet, heter det i forslaget. (fh)

Les mer om: