Banebrytende teknologi: Dette rosa sporingsstoffet kan gi enorme besparelser

IFE-forskere med prosjekt om økt utvinning.

Banebrytende teknologi: Dette rosa sporingsstoffet kan gi enorme besparelser
Forsker Sissel Opsahl Viig med en flaske som inneholder en av de tracerne som vurderes brukt i prosjektet. Den er sterkt fluorescerende og vil kunne detekteres i meget lave konsentrasjoner og dermed kunne gi informasjon om reservoaret uten å påvirke egenskapene eller de fysiske forholdene i reservoaret. Dermed kan man få korrekt informasjon om reservoaregenskapene og oljemetningen i det. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE

En teknologi som kan gi enorme besparelser for oljebransjen er under lupen hos Institutt for Energiteknikk (IFE). Om prosjektet lykkes, kan det bety at selskapene kan planlegge de beste strategiene for økt oljeutvinning svært mye tidligere enn hva som er mulig i dag.