ENERGI

Banebrytende nytt lokk løser den største svakheten ved damvarmelager

Med en ny skalerbar design av isolerende lokk for damvarmelager, er den største svakheten ved teknologien umiddelbart løst. Nå har land i Europa begynt å vise interesse for den danske teknologien.

I motsetning til tidligere generasjoner av lokk for damvarmelager, vil det nyutviklede lokket på Høje Taastrup ha et varmetap på kun 10 prosent og en levetid på 25 år, ifølge Aalborg CSP.
I motsetning til tidligere generasjoner av lokk for damvarmelager, vil det nyutviklede lokket på Høje Taastrup ha et varmetap på kun 10 prosent og en levetid på 25 år, ifølge Aalborg CSP. Foto: Aalborg CSP
Martin Bernth, Ing.dk
6. jan. 2021 - 13:29

Det er flere oppsiktsvekkende aspekter ved den nye damvarmelageret på Høje Taastrup. Det er det første i sitt slag som er koblet til et veldig stort fjernvarmeareal med 500.000 forbrukere, og i motsetning til alle tidligere damvarmelagre i Danmark er det ikke et sesonglager. På den annen side må den lades og lades ut 25 ganger i året.