Ballastvannsystem viser havner hvor vannet er for grumsete til å kunne renses

Alle skip skal ha installert rensesystem for ballastvann innen 2024, men i enkelte havner er vannet så skittent at det ikke kan renses.

Ballastvannsystem viser havner hvor vannet er for grumsete til å kunne renses
Ballastvann tømmes når skipet lastes. Vannet gir skipet stabilitet når det går med tomme lasterom. Bilde: Wiki Commons

Urenset ballastvann fra skip kan bidra til å spre organismer, bakterier og virus til farvann de ikke hører hjemme. Kravene fra Den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) som trådte i kraft i 2019, innebærer at alle skip må ha et godkjent ballastvannrensesystem, og siste frist for å installere rensesystemet er i september 2024.