Bakterier fra oljebrønner skal lage biogass av matavfall

Unik norsk teknologi.

Bakterier fra oljebrønner skal lage biogass av matavfall
Norske Hyperthermics skal ta i bruk mikroorganismer fra oljebrønneri sin unike biogassteknologi. Foto: Hyperthermics/Equinor

ONS 2018: Norske Hyperthermics unike teknologi bruker bakterier som tåler høy varme til å bryte ned avfall, for å produsere biogass på en langt mer effektiv måte.