NYHETER_BYGG

Bakterier fjerner stank

I fjor sommer lå kloakkstanken lavt over de østlige delene av Fornebu. Til tider var tilværelsen uutholdelig for de ansatte på IT Fornebu og andre naboer.

Stanken kom fra en pumpestasjon ved den gamle sjøflyhavna og skyldtes en bakterieflora i avløpssystemet som produserer hydrogensulfid (H 2 S).

Denne gassen er i konsentrert form faktisk like giftig som cyanid. Det finnes tilfeller der kommuneansatte har blitt langtidssykemeldte etter eksponering for gassen.

Den er i tillegg svært korrosiv, og forårsaker hvert år skader og korrosjon for flere millioner kroner i avløpssystemer over hele landet.

Gassen stinker dessuten grusomt, selv i små konsentrasjoner, og er uønsket i miljøer der mennesker ferdes.

Løses med oksygen

Bakteriene som produserer H 2S trives best når gjennomløpstiden i rørene øker og oksygeninnhodet synker, altså en anaerob prosess.

Nå har VA Nett i Bærum kommune løst problemet: De tilsetter avløpsvannet næringsmiddelet nutriox som fôrer opp andre bakterier. Disse fortrenger bakteriene som produserer den uønskede gassen. Resultatet blir et tilnærmet luktfritt, lite korrosivt og helt ufarlig miljø.

- Dette har vært relativt kostbart i innkjøringsfasen, men det var den eneste løsningen på problemene, sier overingeniør og prosjektleder Anders Mangset hos VA Nett . - Vi forsøkte først å pumpe mer luft inn i avløpsvannet for å øke oksygeninnholdet, men det var ikke vellykket. Vi måtte inn med en mer aktiv prosess med nutriox.

Pumpestasjonen ved den gamle sjøflyhavna ble bygd i 1986, men utvidet i 2002 for å kunne ta imot de planlagte utbyggingene i området. Dermed har den fått en kapasitet på ca. 100 l/s, men i dag renner det langt mindre gjennom stasjonen. Dermed blir det lengre stopptider og bedre forhold for hydrogensulfidproduserende bakterier.

Bærum kommune er på denne måten en av de første i landet som tenker helhetlig for å fjerne helseskadelig og korrosiv hydrogensulfid fra avløpsvannet på en miljøvennlig måte.

Tilfredsstillende

Også Fet kommune har gjort erfaringer med liknende tiltak. I fjor sommer satte de i drift en ny pumpestasjon på Roven der de tilsetter avløpsvannet nutriox fra Hydro Gas and Chemicals.

- Etter et halvt års drift fungerer pumpestasjonen og nutriox-tilsettingen tilfredsstillende, sier formann Tore Johansen ved renseanlegget. Fet er den første kommunen i landet som bygger en helt ny pumpestasjon med nutriox-tilsetning. Teknisk rådgiver Øivind Eng i Fet kommune forteller at det først og fremst var erfaringene fra Nes kommune som gjorde at de kjørte i gang anlegget med nutriox.

- Vi vet at de har hatt problemer med helseskader på grunn av forekomster av hydrogensulfid, og dette var også noe vi ville unngå, sier han. Foreløpig vurderer ikke Fet å installere nutriox-anlegg ved flere avløpsstasjoner.

I Nes kommune har de lang og dårlig erfaring med H 2S. I tillegg til å skape luktproblemer fra flere kummer langs ledningsnettet, måtte en av deres avløpsteknikere pensjoneres tidligere på grunn av helseplager etter eksponering for gassen.

- Problemene våre skyldtes lange ledninger og lang oppholdstid av mediet i nettet, bekrefter leder Pål Myrvold ved Fjellfoten renseanlegg i Nes. De har etablert nutriox-tilsetninger ved fem punkter i anlegget: Tre er helautomatiserte, og to har manuell dosering.

Prisbelønt

Hydro Gas and Chemicals, som i framtida vil seile videre med vikingskiplogoen og det nye navnet Yara Industrial, har utviklet og patentert nutriox-prosessen. Stoffet er ufarlig og brytes helt ned av bakteriene. Det produseres i egen fabrikk i Porsgrunn og er det reneste produktet av denne typen på verdensbasis.

Nutriox er ikke den eneste metoden som brukes for å løse luktproblemet forårsaket av H 2S. - Men det er den eneste metoden som tar problemet ved roten ved å forhindre at H 2S oppstår allerede nede i ledningsnettet. Nutriox-behandling avlaster dessuten renseprosessen ved at kloakken forbehandles, hevder avdelingsleder Michael Lehfeldt hos Yara Industrial.

Han ønsker et enda tettere samarbeid med kommuner som sliter med lukt- og korrosjonsproblemer og som ønsker å redusere helserisikoen for sine medarbeidere.

- Det er viktig at vi kan komme inn og gi en riktig dosering i anleggene. Vi håper kommunene ikke nøler for lenge, men vurderer konseptet allerede i prosjekteringsfasen i forbindelse med nye ledninger eller med rehabilitering av eksisterende nett. Det er også gunstigere å forberede problemløsninger over vinteren for å få bukt med akutte problemer om sommeren. Problemene øker gjerne med sommervarmen, sier han.

Få norske kommuner bruker nutriox-basert på langsiktig basis med nedgravd tank. De fyller tankene enkelt fra lastebil for eksempel en gang i året. Kombinert med kontrollert, programstyrt dosering som kan overvåkes på en egen internettside, vil driftskostnaden holdes nede.

I utlandet anvendes konseptet av flere store brukere, blant annet Paris bykommune, med svært mange doseringssteder og på Isle of Wight. I Storbritannia ble for øvrig den prestisjetunge miljøprisen The Queen's Award for Environmental Achievements delt ut for nutriox-prosessen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.