Bakkesensorer er nå montert på 120 HC-plasser i Oslo sentrum

Kan bli starten på mer smart parkering i kommunen.

Bakkesensorer er nå montert på 120 HC-plasser i Oslo sentrum
Sensorer for smart parkering installeres på en av Oslos HC-parkeringsplasser. Foto: Sesile Bjørdal

Bymiljøetaten i Oslo gjennomfører nå et stort pilotprosjekt for å forbedre parkeringstilbudet til forflytningshemmede. En del av dette prosjektet er å teste smart parkering ved hjelp av bakkesensorer. Løsningen, som inkluderer sensorer og kommunikasjonsteknologien NB IoT, er nå tilgjengelig for brukerne gjennom appen «Bil i Oslo».