KLIMA

Bærekraft med ny teknologi

DJUPEDAL TAKKET:Kunnskapsminister Øystein Djupedal takket blant andre Victoria Strømsodd (til venstre) og Hawjin Fatahi fra 9. klasse på Belset skole i Bærum, da han delte ut Forskningsfrydprisen tildligere i dag.
DJUPEDAL TAKKET:Kunnskapsminister Øystein Djupedal takket blant andre Victoria Strømsodd (til venstre) og Hawjin Fatahi fra 9. klasse på Belset skole i Bærum, da han delte ut Forskningsfrydprisen tildligere i dag.Bilde: Truls Tunmo
Truls Tunmo
14. des. 2006 - 14:06

Presentasjonen ble holdt på Belset skole i Bærum – noe som passet svært godt ettersom elevene i 9. klassene fikk utdelt Forskningsfrydprisen av Akershus fylkeskommune for sin deltagelse i Forskningskampanjen 2005.

For sine elevprosjekter om miljøvern, fikk de stor applaus da Djupedal overrakte dem prisen på 5000 kroner.Historisk

Etter prisutdelingen fortalte Djupedal og Bjørnøy om utdanningsplanen. Bjørnøy innledet med å fortelle elevene at lanseringen av handlingsplanen er historisk.

– Med handlingsplanen har vi en mulighet til å vise hvordan det blir når dere blir voksne, når dere blir foreldre og når dere blir besteforeldre. Dette er en handlingsplan som er utrolig viktig for alle, uansett hvor i verden vi bor. Den globale ubalansen får uheldige konsekvenser for alle, sa miljøvernministeren.Særlig viktig

Etterpå hadde elevene noen minutter til å stille spørsmål til de to statsrådene, og miljøvernministeren var ikke i tvil om hva som var det viktigste satsingsområdet for Norge i fremtiden.

– Norge har et særlig ansvar for å utvikle teknologi som sørger for at vi kan ha en produksjon av olje som er mest mulig miljøvennlig, og som kan komme andre deler av verden tilgode, sa Helen Bjørnøy, da en elev spurte om det var selvmotsigende å produsere olje samtidig som regjeringen ønsker å fokusere på miljø.

FNs utdanningstiår

– Bærekraftig utvikling er en viktig del av læreplanene. Handlingsplanen støtter opp under Kunnskapsløftet og tilbyr aktiviteter som bidrar til å realisere læreplanens mål, og gir eleven kunnskap om samspillet mellom mennesket og natur, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Handlingsplanen er et ledd i Norges oppfølging av FNs utdanningstiår for en bærekraftig utvikling fra 2005-2014. Den konkretiserer og dekker hele miljøet i undervisningen, særlig i fag som matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

– Dere har vært spesielt dyktige i arbeidet med elevprosjektet deres, og ligget i forkant av bærekraftig utvikling. Det er viktig, for det er dere som skal bringe kloden videre, sa Øystein Djupedal.

Les mer om: