PRODUKSJON

Bærbar lettelse

TETT INTEGRASJON: Konsulent Thomas Frithjof Jakobsen kan gjøre endringer uten å vente på resultatet, programvaren simulerer virkningene direkte. På PC-e hans finnes både Pro-Engineer og Ansys..
TETT INTEGRASJON: Konsulent Thomas Frithjof Jakobsen kan gjøre endringer uten å vente på resultatet, programvaren simulerer virkningene direkte. På PC-e hans finnes både Pro-Engineer og Ansys..

Nå kan ingeniørene løse andre problemer med en gang uten å konsultere eksperter.

Dagens ingeniører har helt andre muligheter enn for bare ti år siden.

Regnekapasiteten på PC-ene tilsvarer gårsdagens superdatamaskiner.

Ingeniørene kan nå foreta beregninger og arbeid som tidligere var utelukket, eller som var ekstremt tidkrevende og kostbart.

– Veien ligger åpen for nye konstruksjoner og løsninger, sier Bjørn Tollefsen i EDR. Han er daglig leder i et firma som leverer integrerte løsninger for DAK-programvare og avanserte tekniske beregninger.

Tollefsen understreker at koplingen mellom DAK-systemenes konstruksjonsdel og beregningsverktøyenes analysedel ikke har vært god nok:

– Med agens teknologi kan konstruksjon og analyse kjøres i samme modell interaktivt. Konstruksjonen kan analyseres både med hensyn til styrke, temperatur og materialtretthet. Resultatene vises tilbake i modellen som så kan modifiseres og analyseres på nytt.

Strømningsanalyser

Å kjøre tradisjonelle beregninger etter elementmetoden er ikke noe nytt, men dagens teknologi gjør dette så raskt at beregninger ikke lenger gjøres for å kontrollere, men for å optimalisere en konstruksjon.

Tidligere var dette vanlig i store industribedrifter og bedrifter hvor man skulle produsere enheter i store antall. Med dagens kraftige PC-er er dette mulig for alle som driver med konstruksjon og produksjon.

Også andre beregninger og simuleringer kan gjøres på PC-en. Nytt nå er kompliserte strømningsanalyser. Det er mulig å analysere luftstrømmer i bygninger, rundt bygninger, i ventilasjonsanlegg eller andre områder hvor strømninger er avgjørende for konstruksjonens utforming.

– En oppgave vi ser på er strømningene rundt installasjoner på havbunnen. Hvordan lave temperaturer og havstrømmer påvirker konstruksjonene, særlig i forbindelse med robotiserte undervannsoperasjoner, forteller rådgiver Anders Øverås.

– Store havdyp gir nye utfordringer på grunn av trykk, temperatur. Stor veggtykkelse på rør og utstyr gir utfordringer nå det gjelder å finne varmetap fra brønnstrømmen opp i rørene fra Ormen Lange-feltet. Men også for andre felt byr dette på store utfordringer, sier han.

Kurs

De nye mulighetene krever også en stor opplæringsinnsats. Det skal litt erfaring og kunnskap til for å foreta de rette vurderinger og tolkninger av de resultatene som kommer ut.

Svært viktig er det å kunne gi beregningsverktøyene de rette parameterne. Dette løses ved å sette flere PC-er i en klynge for å dele prosessorkapasiteten slik at maskinene kan behandle de matematiske algoritmene i parallell.

En viktig del av EDRs virksomhet er kurs og opplæring. Selv om programvarene etter hvert blir mer og mer intuitive, kreves det kurs for å kunne utnytte dem effektivt.

– Vi har stor respons i Sverige. Der er bedriftene veldig bevisste og sender sine medarbeidere på kurs, forteller Tollefsen. For å håndtere den økte etterspørselen har EDR nylig ansatt flere ingeniører og sivilingeniører, men fortsatt ønsker Tollefsen folk med høy kompetanse innen betong.

– Utfordringene innen betong bir stadig større. Å bruke betong til LNG-terminaler og anlegg er krevende, men løsbart. Akkurat nå ser vi på utfordringene i Dubai. Der ønsker kunden kortest mulig liggetid i havn for LNG-skip som skal laste fra det som i dag er verden største LNG-fabrikk, sier han.

Tollefsen understreker at slike problemstillinger bør interessere mange: – Hos oss får de ansatte alle muligheter til å prøve programvare, som mange andre bare kan drømme om. Jeg oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

Les mer om: