PRODUKTNYHETER

Bærbar hardhetsmåler

Måleren er basert på et nytt avlesningsprinsipp. Som på et ekte Vickers måleapparat måles inntrykkingen optisk.

Dette skjer her via et innebygd kamera som avbilder inntrykket under last, gjennom diamanten.

Derved unngås at ulike materialkvaliteter - altså andre enn de instrumentet er kalibrert for - på grunn av forskjellig E-modul gir avvikende resultat.

Bildet lastes inn i apparatets minne og display og måles automatisk eller manuelt om det ønskes. Verdien kalkuleres deretter automatisk og presenteres i ønsket hardhets enhet.

Les mer om: