ENERGI

Både kongen og Stortinget må godkjenne atomkraftverk i Norge

Det er ingen smal sak å etablere kjernekraftverk i Norge, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Det nystartede selskapet Norsk kjernekraft AS drømmer om å sette opp små modulære atomreaktorer i Norge. Et slikt kraftverk vil kunne gi 300 MW og få plass på 70x140 meter.
Det nystartede selskapet Norsk kjernekraft AS drømmer om å sette opp små modulære atomreaktorer i Norge. Et slikt kraftverk vil kunne gi 300 MW og få plass på 70x140 meter. Foto: GE Hitachi

Ingen kan oppføre, eie eller drive atomanlegg i Norge uten konsesjon fra kongen. Også Stortinget bør gi sitt samtykke, ifølge atomenergiloven. Konsesjonen skal gjelde for et bestemt driftssted og tidsrom.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.