NYHETER

-Både eierne og ledelsen sviktet i Oslo Vei

Oslo kommune hadde ikke kontroll med selskapet og hvordan dette ble ledet, og styrets kontroll har vært mangelfull. Granskingsrapporten om Oslo Vei beskriver et selskap uten styring.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. des. 2013 - 09:15

Konkursboet i Oslo Vei overleverte onsdag 11. desember sin granskingsrapport til Oslo Byfogdembete. Rapporten konkluderer med at Oslo kommune, som eneeier i Oslo Vei, brøt sine egne prinsipper for god eierstyring, blandet sammen flere roller og grep direkte inn i forvaltningen av selskapet.

Granskingen har avdekket at Oslo kommune drev Oslo Vei AS til konkurs, noe som påførte kreditorene, inkludert de ansatte, et tap på omkring 500 millioner kroner. Konkursboet i Oslo Vei leverte 18. november inn stevning til Oslo tingrett hvor konkursboet krever erstatning for dette tapet.

- Vår granskingsrapport viser at Oslo kommune har brutt flere av sine egne prinsipper for eierstyring. Kommunens handlemåte i denne saken er svært kritikkverdig. Som representant for kreditorene er det vår plikt å stille Oslo kommune til ansvar, sier advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma, bostyrer for konkursboet i Oslo Vei.

I følge granskingsrapporten fremstod Oslo Vei AS for sine kunder, kreditorer og ansatte som et vanlig aksjeselskap med en solid og pålitelig aksjonær. Rapporten påviser at de faktiske forhold var annerledes:

«Boets gjennomgang har påvist svikt i eierstyring og selskapsledelse på flere områder:

  • Oslo kommune har i sin utøvelse av eiermyndighet og instrukser til styret foretatt en sammenblanding av kommunens ulike roller.
  • Eier har ikke hatt tilstrekkelig kontroll med selskapet og hvordan dette er ledet.
  • Styrets kontroll med selskapets virksomhet har vært mangelfull.»

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan Oslo kommune sviktet som eier:

  • Oslo kommune presset igjennom en avvikling av Huken pukk- og asfaltverk til tross for at de hadde mottatt dokumentasjon som viste at Oslo Vei AS da måtte få tilførsel av kapital for å unngå konkurs.
  • Oslo kommune ga inntrykk av at de som eier ville skyte inn kapital i Oslo Vei AS, noe kunder, långivere og underleverandører trodde på. Likevel lot kommunen selskapet gå konkurs. Ansatte, underleverandører og långivere fikk regningen.
  • Oslo kommune forsøkte å tvinge styret i Oslo Vei AS til selv å si opp leieavtalen for Huken pukk- og asfaltverk, slik at Oslo kommune som grunneier ville slippe å betale kompensasjon. Dette nektet imidlertid styret å gjøre.

Granskingsrapporten avdekker også alvorlige forhold knyttet til leieforholdet ved Oslo Veis hovedkontor i Uelandsgate 85: «Slik saken nå fremstår for bostyrer bør det fremmes krav mot Oslo Vei AS' tidligere styreleder, daglig leder og leder for anleggsavdelingen», heter det i rapporten.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.