Samarbeider om utvikling

Som en del av avtalen skal Pathtrace tilføre EdgeCAM software, opplæring og teknisk bistand til Sandviks verdensomspennende nettverk av produktivitets- og treningssentre for selskapenes kunder. Avtalen utvider et langvarig samarbeid mellom selskapene, som inkluderer prosjekter for bruk av data fra Sandvik verktøyadministrasjonssystemet AutoTAS, innen EdgeCAM.

Les mer om: