Nyskaping uansett sektor

Eksportrådet

En artikkel i TU nr. 09 ga inntrykk av at Eksportrådet i fremtiden ikke vil bistå bedrifter innen for eksempel møbel-, teko- og annen råstoffbasert virksomhet i deres eksport- og internasjonaliseringsarbeid. Det blir feil å eksemplifisere på denne måten.

Eksportrådet har et spesielt ansvar for å hjelpe små og mellomstore norske bedrifter som har potensial til å lykkes ute, uansett hvilken sektor de hører hjemme i.

Samtidig er det riktig at Eksportrådet i fremtiden, i tråd med myndighetenes ønsker, vil prioritere å skaffe kunnskap til nye, fremvoksende sektorer med stort behov for internasjonalt samarbeid og nettverksbygging. Som Sundet i TBL påpeker er det fullt mulig å tenke to tanker samtidig. Kombinasjonen av hjelp til innovasjonsbedrifter og tradisjonelle næringer er da heller ikke noe nytt i Eksportrådets virksomhet. Eksportrådet har nylig invitert TBL til å delta i en ny strategiutforming for Eksportrådet. Innovasjon og påfølgende nye eksport- og internasjonaliseringsfremstøt fra møbelsektoren er nettopp det vi forventer av slike samtaler nå.

Kenneth W. Vikse,

Informasjonssjef i Norges Eksportråd

Les mer om: