PRODUKTNYHETER

Lineærmodul med høy stivhet

De innvendige føringsblokkene eller -vognene drives av en Star presisjonskuleskrue med muttersystemer uten aksialslark.

Ved IPA sertifisering er modulen godkjent som "Class 10" renromsapplikasjon. Dette betyr at den filtrerte luften som tilføres, kun kan inneholde 10 partikler på 0,001 mm i diameter pr. 1 m3 luft. For å tilfredsstille kundenes mange ønsker, tilbys forskjellige kombinasjoner av motor og skrue samt holdebrems som tilleggsutstyr.

Les mer om: