KRAFT

– B-kunde til 2017

En ny kraftlinje mellom Mongstad og Kollsnes er ikke nok til å endre Troll As B-kundestatus, ifølge BKK.

INGEN LØFTER: Olje- og energidepartementet kan ikke gi løfter om rask konsesjonsbehandling av Mongstad-Modalen-linjen, en linje som er avgjørende for å sikre god forsyningssikkerhet for Troll A.(Foto: Statoil)
INGEN LØFTER: Olje- og energidepartementet kan ikke gi løfter om rask konsesjonsbehandling av Mongstad-Modalen-linjen, en linje som er avgjørende for å sikre god forsyningssikkerhet for Troll A.(Foto: Statoil) Bilde: Øyvind Hagen/Statoil
Øyvind LieØyvind LieJournalist
22. juni 2012 - 16:00
Vis mer

Olje- og energidepartementet ga i dag konsesjon til en ny kraftledning fra Kollsnes i Øygarden kommune til Mongstad i Lindås kommune i Hordaland.

Linjen skal ifølge BKKs fremdriftsplan stå klar i 2015, men det kan også drøye til 2016 før den står ferdig.

– Tidsplanen er veldig stram, og har blitt strammere og strammere etter hvert som månedene har gått. Vi må nå sette oss sammen med leverandørene og se om vi kan klare å få det til, sier administrerende direktør i BKK Nett, Thor André Berg til Teknisk Ukeblad.

Det er sjøkabelanlegget som vil være bøygen for fremdriften.

– Det er et lite antall leverandører som kan tilby denne type anlegg, sier Berg.

Les også: Troll A blir B-kunde

2017

Men for forsyningssikkerheten i området vil det ikke ha veldig mye å si om linjen blir ferdig et år senere eller ikke. Forsyningssikkereheten blir nemlig ikke vesentlig bedre før Mongstad-Modalen-linjen er på plass (se illustrasjon).

BKKs prosjektansvarlig for Mongstad-Modalen, Øystein Randal Berge, regner med tre års byggetid på Mongstad-Modalen-linjen, slik at linjen settes i drift tre år etter at de har fått endelig konsesjon.

Søknaden behandles hos NVE, som skal på sluttbefaring i august. Berge venter en innstilling fra NVE rundt årsskiftet eller i løpet av første kvartal 2013.

– Et eventuelt konsesjonsvedtak kan påklages, og vi håper at en slik klagebehandling ikke overstiger ett år. Dermed kan linjen stå klar 2. kvartal 2017. Dette er det vi jobber ut fra i dag, sier Berge.

Les også: OED lar Troll svekke forsyningssikkerheten

RINGVEI: Oppgraderinger i nettet skal sikre strømforsyningen i bergensregionen med en sterk
RINGVEI: Oppgraderinger i nettet skal sikre strømforsyningen i bergensregionen med en sterk

Halv maskin

Mongstad-Modalen-linjen er viktigere for å bedre forsyningssikkerheten nå enn den da konsesjonssøknadene ble skrevet, mens Kollsnes-Mongstad-linjen isolert sett vil hjelpe mindre enn tidligere ventet.

Årsaken er at kun én av de to turbinene på Statoils gasskraftverk på Monstad går, slik at verket kjøres for halv maskin. Det er fordi raffineriet sliter med lav produksjon som følge av et krevende marked for raffineriprodukter, og at gasskraftverket styrer driften etter raffineriets behov. Dermed produserer kraftverket 140 MW el istedenfor 270 MW.

Les også: Verdens lengste kabel mangler strøm

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Viktigere enn før

BKK og Statnett forventer at det ikke blir noen økt kraftproduksjon på Mongstad før tidligst i 2020.

– Derfor er det enda viktigere enn før at vi får lukket ringen raskt ved å bygge Mongstad-Modalen, sier Berge.

– Men Mongstad-Kollsnes må vel bedre forsyningssituasjonen i BKK-området noe?

– Ja, den bedrer forsyningssikkerheten lokalt på Kollsnes, men bergenssnittet blir ikke bedret isolert sett. Det kommer ikke mer effekt inn i området, og det er det som skal til for å bedre situasjonen vesentlig.

Les også: Mongstad-testing ett år forsinket

– Uendrede vilkår

Bedrer situasjonen seg så mye på Kollsnes som følge av Kollsnes-Mongstadlinjen at Trolls konsesjonsvilkår, der de er de første som kobles av nettet ved feil og de første som kobles på igjen, kan endres?

– Nei. Vi må først bygge hele ringen, det vil si Mongstad – Kollsnes – Modalen før tilknytningsvilkårene kan endres, sier Berge.

Økningen i effektbehovet til de to nye kompressorene på Troll A skjer gradvis fra siste kvartal i 2015 til 2018, med ca. 40 MW det første året og deretter med en gradvis økning til 100 MW i 2018.

Ingen garanti

Statssekretær Per Rune Henriksen Olje- og energidepartementet (OED) kan ikke gi noen garanti for at departementet vil behandle klagesaken på kun ett år, så raskt som BKK håper.

– Det må vi ta når vi kommer dit. Vi kan ikke si noe om behandlingstid eller hvordan vi vil se på saken før vi får den på bordet, sier Henriksen.

– Er BKKs vurdering for optimistisk?

– Det er BKKs vurdering, det er det de som er nærmest til å vurdere det, sier Henriksen.

Mye sjøkabling

Kraftanlegget skal bygges som luftledning fra Kollsnes i Øygarden østover til Ljøsøysundet og derfra som sjøkabel i Hjeltefjorden til Kuvågen på Radøy, og deretter i luftledning via Mjøs til sør for Saltviki. Derfra legges kraftfremføringen som sjøkabel i Lurefjorden til sør for Mjåsundet i Lindås, og deretter som luftledning i justert trasé parallellført med omlagt eksisterende 132 kV inn mot ny transformatorstasjon på Lindåseneset, opplyser OED. Fra Lindåsneset bygges ny 132 kV ledning  til Mongstad transformatorstasjon.

– Med bakgrunn i det unike kystlandskapet i Nordhordaland, betydelige kulturminneverdier og et særpreget fugleliv i området, var det i denne konsesjonssaken helt nødvendig med en utbyggingsløsning som innebærer betydelig bruk av sjøkabel, sier Henriksen.

Kraftledningen Kollsnes-Mongstad bygges som et 420 kV-anlegg, men drives inntil videre som 300 kV.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.