NETTARKIV

Hvem eier oppfinnelsen?

Hvilken interesse har arbeidsgiver i å få overta en arbeidstakers oppfinnelse? Når har arbeidstaker krav på økonomisk godtgjøring? Hvis slike spørsmål ikke er avklart, kan gleden over å ha lagt det store gullegget bli alt annet enn gledelig.

Overblikk

Som en klar hovedregel er det oppfinneren som har rett til å få patentbeskyttet sin oppfinnelse. Arbeidstakere har i utgangspunktet samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere.

For oppfinnelser i arbeidsforhold foreligger særskilt lovgivning. Loven om arbeidstakeroppfinnelser regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstaker gjør en patenterbar oppfinnelse i forbindelse med arbeidsforholdet. Under visse vilkår kan arbeidsgiveren kreve retten til oppfinnelsen overført til seg, mot at det normalt gis et rimelig vederlag til arbeidstaker.Arbeidsgiverens rett til oppfinnelsen reguleres av hvor nær tilknytning det er mellom arbeidsforholdet og oppfinnelsen, og om oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Krav på godtgjøring

Arbeidstaker har, ved overtakelse, krav på en rimelig godtgjøring, med mindre verdien av oppfinnelsen ikke overstiger det som kunne forventes ut fra arbeidstakers ansettelsesforhold. Verdien skal beregnes skjønnsmessig, og det skal blant annet tas hensyn til oppfinnelsens verdi og omfanget av den rett arbeidsgiver har overtatt. Det finnes dessverre ingen oversikt over praksis som finnes på dette området, og det kan derfor være vanskelig å beregne vederlaget. Norsk Forening for Industriens Patentingeniører har imidlertid utgitt et hefte om belønning av arbeidstakeroppfinnelser.

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser kan bistå med mekling mellom partene.

På www.tu.no/fagartikler kan du lese en mer detaljert artikkel om emnet.

Artikkelforfatteren Hildegun Raa Grette, er seksjonssjef i patentjuridisk seksjon i Patentstyret.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.