PRODUKTNYHETER

Arbeider sammen

Firma

Selskapene utvikler, produserer og selger overvåkings- og styresystemer for alle typer skip.

Selskapene inngår i Bjørge Gruppen ASA, som har sin virksomhet rettet mot olje-, gass- og skipsmarkedet. Konsernsjef Geir R. Sunde uttrykker stor tro på alliansen. Tilførselen av maritime kjernekompetanse innen automasjon, styrker gruppen også inn mot olje-, gassmarkedet.

Les mer om: