KARRIEREUTDANNING

Avviser Stjernø-skrinlegging

Professor Steinar Stjernø og utdannings- og forskningsminister Tora Aasland da de presenterte Stjernø-utvalgets rapport.
Professor Steinar Stjernø og utdannings- og forskningsminister Tora Aasland da de presenterte Stjernø-utvalgets rapport. Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
21. mai 2008 - 10:14

Finansavisen skriver i dag at Aasland ikke deler Stjernø-utvalgets konklusjoner.

Avisa siterer statsråden på følgende måte:

– Regjeringen ønsker et mangfold i utdanningsstrukturen, og at høyskolene og universitetene ikke skal bli helt likt. Det er også et mål om at alle skal ha lik rett til utdanning. Disse to faktorene gir signaler om at vi ikke vil ha en altfor sterk sentralisering, sier Aasland.

– Ikke noe nytt

Kunnskapsdepartementet avviser at statsråden med dette begraver konklusjonene i Stjernø-utvalgets rapport.

– Svaret er helt klart nei. Aasland sier ikke noe annet enn hun har sagt hele veien. Det er mulig hun ikke har sagt dette på denne måten før, men det er ikke noe nytt i det hun sier, sier Egil Knudsen, informasjonssjef i Kunnskapsdepartementet.

Departementet er ennå ikke ferdig med høringsprosessen, og vil uansett konklusjon ikke gå ut med noe ennå.

I juni

Men flere berørte parter har tidligere sagt at de tror

– Har Aasland forsnakket seg her?

– Nei. Det hun sier, er en konsekvens av det hun har sagt om saken tidligere. Høringsarbeidet er ikke ferdig før tidligst i juni, og jeg kan ikke spekulere i hva som blir den endelige konklusjonen, sier Knudsen.

- Djupedals siste hilsen