ARKIVNYHETER

Avviser sameksistens

MINDRE: Natur og ungdom tror at det blir mindre fisk med oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsen gjort i 2009 ga ingen grunnlag for sameksistens, mener lederen av organisasjonen, Ola Skaalvik Elvevold.
MINDRE: Natur og ungdom tror at det blir mindre fisk med oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsen gjort i 2009 ga ingen grunnlag for sameksistens, mener lederen av organisasjonen, Ola Skaalvik Elvevold.

Natur og Ungdom mener at rapporten som Havforskningsinstituttet har utarbeidet på oppdrag fra Oljedirektoratet ikke forsikrer om at sameksistens mellom oljevirksomhet og fiskeri er mulig.

Les også: Stresser fisk med seismikk

Resultatene fra arbeidet viser en betydelig skremmeeffekt på viktige fiskeslag. Linefangst av sei, blåkveite og hyse går ned under og etter seismikkskytingen, mens garnfangst på en del arter går opp.

– Undersøkelsene som er gjort er begrenset i tidsrom, og vi får ikke hele bildet her. Men vi ser en klar fangstnedgang i viktige fiskearter, og vi vet at fiskeriene i Lofoten og Vesterålen er helårige, sier Ola Skaalvik Elvevold, leder i Natur og Ungdom.

Utopi

Natur og Ungdom peker på at en eventuell åpning for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen vil bety langt mer omfattende seismikkskyting, og at undersøkelsene fra Havforskningsinstituttet vanskelig kan brukes som beslutningsgrunnlag for å slippe oljeindustrien til i Lofoten og Vesterålen.

– Viktige kunnskapshull består, men det som har kommet fram i dag gir på ingen forsikring om at det er mulig med sameksistens mellom olje og fiskeri utenfor Lofoten og Vesterålen. Den utopien er like fjern, sier Elvevold.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.