Avvikler jentepoeng

Bakgrunnen for å tildele jenter ekstrapoeng, har vært å øke kvinneandelen. Jentene er tradisjonelt underrepresentert i både utdanning og yrkesliv innenfor sivilingeniørfagene.

Innen industridesign har kjønnsfordelingen nå jevnet seg ut. Dermed er det ikke lenger behov for særbehandling, skriver universitetsdirektør og studiedirektør i et brev til Likestillingsombudet, ifølge NTNUS nettavis InnsidaUT.

Saken har utgangspunkt i en henvendelse fra NTNU-studenten Andreas Øien Stensland til likestillingsombudet i fjor høst. Stensland hevdet at det måtte være på tide å droppe tilleggspoengene. Med et opptak på 80 prosent jenter i 2000 begynte særordningen å bli diskriminerende for guttene, mente han.

Likestillingsombudet ba NTNU om en redegjørelse, og undersøkelsene har altså konkludert med at ordningen har blitt overflødig. Søkermassen til Teknisk design – som er ett av NTNUs vanskeligste studier å komme inn på – har alltid hatt overvekt av gutter. Men særordningen har gjort at jentene har vært godt representert i studiet likevel. Sist høst var hele 17 av 20 nye studenter jenter.

Jenter får ekstra poeng ved opptak til alle de andre siviling.-utdanningene ved NTNU – unntatt kjemi. Det er ingenting som tyder på at ekstrapoengene vil bli fjernet fra noen av disse studieretningene med det første, ifølge InnsidaUT. (hl)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå