OLJE OG GASS

Avvikler havnedistriktene

Birgitte Ramm
27. juni 2008 - 16:23

Forslaget til en ny havne- og farvannslov ble i dag fremmet for Stortinget.

Mindre papirarbeid og mer kontroll til kommunene, var hovedbudskapet fra fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, i Skur 38 på Vippetangen i dag.

Mer kontroll til kommunene

– Den viktigste endringen i det nye lovforslaget er at vi avvikler havneavgiften og havnedistriktene, sier Pedersen til TU.no.

I stedet for havnedistriktene slik de finnes i dag, foreslås det at kommunene skal ha et generelt forvaltningsansvar.

Havneavgiften skal erstattes med en alminnelig prisfastsettelse for havnetjenester.

Styrke sikkerheten

Den nye loven, skal ifølge regjeringen forenkle regelverket og gi en mer strategisk drift av havnene.

– Loven vil være et viktig redskap for å styrke sjøsikkerheten og bedre framkommeligheten til havnen, sa statsråden i sitt innlegg.

– Hvordan bedrer den nye loven sjøsikkerheten?

– Loven styrker hjemmelen ovenfor havarist i nød. I tillegg styrker den aktsomhet-hjemmelen, forklarer Pedersen.

Endringer

Viktige forslag til regler for havnevirksomheten og forvaltningen av farvannet:

  • Kommunene får et generelt forvaltningsansvar i kommunens sjøområde.
  • Forbud mot bruk av fartøy som kan medføre fare.
  • Tydeligere hjemler for inngrep overfor fartøy i fare- og ulykkessituasjoner.
  • Kommunene gis større frihet til å organisere havnevirksomheten.
  • En alminnelig rett til å anløpe havn.
  • Videreføring av regler om en atskilt økonomi til havnene – kalt havnekapitalen.
  • Begrenset adgang til havnekapitalen etter forskrift fra departementet.
  • Fiskeri- og kystdepartementet kan utpeke havner som er særlig viktige, og fastsette nærmere krav til disse.
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.