Avtale med Australia

Avtalen er Elteks største kontrakt noensinne og har en ramme på 500 millioner kroner over en femårsperiode. – For Eltek representerer avtalen vår største forretning noensinne og bekrefter vår industrielle strategi i Asia/Stillehavsregionen og globalt, sier konsernsjef Morten F. Angelil i Eltek.

Elteks strategi har vært å opprette et omfattende salgs- og distribusjonsnett i de viktigste telekommunikasjonsmarkedene. – Vi har satset på å knytte til oss lokal kompetanse, gjøre oss konkurransedyktige og slik sett tilfredsstille både regionale og globale kunder. Strategien har åpenbart lyktes, sier Angelil. (fh)

Les mer om: