FORUM

Avlyst klimadugnad?

6. nov. 2008 - 10:53

ENERGI: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen har skuffet svært mange da han plutselig, og uten forvarsel, annonserte at han avlyser den bebudede nye energimeldingen. En energimelding som næringslivet, miljøorganisasjonene, befolkningen, det politiske Norge og en rekke andre samfunnsaktører har sett frem til. Det er mange som nå føler seg holdt for narr.

Regjeringen inviterte næringslivet til idédugnad i forbindelse med energimeldingen, bl.a. rundt et så viktig tema som energieffektivisering. Dette skulle bli et viktig innslag i den nye energimeldingen. En rekke næringslivsorganisasjoner, herunder Norsk Teknologi, har lagt ned et betydelig arbeid de siste par månedene. Det hastet, må vite. Vi ble bl.a. bedt om å komme med vurderinger av potensialet og lønnsomheten i ulike tiltak i ulike industribransjer, forretningsbygg og boliger. Det skulle foretas en gjennomgang av aktuelle modeller for finansiering av tiltakene for energieffektivisering, og mulige samarbeidsmodeller mellom markedsaktørene og næringslivet. Vi tok del i dette arbeidet fordi vi ble lovet at regjeringen ville lytte til våre innspill, og fordi vi i næringslivet har et oppriktig ønske om å komme med våre bidrag og vår kompetanse rundt et tema som er viktig for oss alle.

Uten forvarsel er nå dette kansellert. Idédugnaden synes avlyst.

Dette synes dessverre å føye seg inn i et mønster, og det er nok å nevne arbeidet som ble lagt ned i Energi21, en FoU-strategi for det 21. århundre. Nærmere hundre personer, ledere og eksperter fra næringslivet, akademia/forskning og andre interesser, brukte i 2007 tusenvis av timer på å lage et helhetlig og bredt forankret strategigrunnlag med forslag til tiltak. Etter at rapporten ble levert i februar 2008, er lite hørt. Nok en idédugnad som er avlyst?

I Stortinget er det en rekke saker som er fremmet, og man har fått beskjed om at disse skal tas opp i den bebudede energimeldingen. Det må være mange på Stortinget som nå føler det samme som oss i næringslivet.

Dagens flertallsregjering synes, grunnet intern uenighet, å være helt låst med tanke på å få fremdrift i det nasjonale klimaarbeidet. Det minste man nå kan forlange er at det betydelige arbeidet som nå er lagt ned må munne ut i en egen snarlig stortingsmelding om energieffektivisering.

Gro Harlem Brundtland sa «at det er typisk norsk å være god». Skal norsk klimapolitikk nå være et uttrykk for at «det er typisk norsk å stå i ro», slik Bellona har antydet?

Tore Strandskog,

Direktør Norsk Teknologi, en landsforening i NHO

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.