Avlyser tilbudskonkurransen Ulven - Sinsen

Avlyser tilbudskonkurransen Ulven - Sinsen
- Vi trenger mer tid, sier leder Prosjekt øst, Stein Fyksen i Statens vegvesen Region øst. Bilde:

En påbegynt gjennomgang av prosjektets kostnader, finansiering og tekniske løsninger viser at det er behov for mer tid til å bearbeide prosjektet med tanke på besparelser. Statens vegvesen har derfor besluttet å avlyse den pågående tilbudskonkurransen.

Tilbudene på hovedarbeidene i prosjektet kom i februar 2006 og var vesentlig høyere enn ventet. Den pågående gjennomgangen viser at prosjektet totalt sett er for dyrt med eksisterende løsning. Det er derfor naturlig å vurdere mulige kostnadsreduksjoner.

- Vi trenger mer tid for å arbeide videre med alternative løsninger og nytt kostnadsoverslag. Dermed må ny finansieringsplan utarbeides og godkjennes av Stortinget. På grunnlag av dette har vi valgt å avlyse den pågående tilbudskonkurransen, sier leder Prosjekt øst, Stein Fyksen i Statens vegvesen Region øst.Les mer om: