KRAFT

Avliver myte: – Elbil brukes som nummer 1-bil

STOR PÅGANG: Nissan Leaf har fått 480 interessenter i Norge bare på drøyt en måned, og det uten noen form for annonsering.
STOR PÅGANG: Nissan Leaf har fått 480 interessenter i Norge bare på drøyt en måned, og det uten noen form for annonsering. Bilde: Stein Jarle Olsen
Jannicke Nilsen
28. juni 2011 - 09:42

– Elbilen er ikke en typisk nummer to-bil, slik mange tror. Elbil-eierne bruker bilen annerledes enn eierne av vanlige biler, og bruksmønsteret er godt tilpasset bilens kvaliteter, sier doktorgradsstipendiat Marit Toftaker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.

Toftaker har gjennomført en kvalitativ studie av 40 elbilbrukere og sentrale aktører innenfor elbilbransjen. Studien er en del av en større elbilstudie som ser på elbilens livssyklus, og påvirkning på miljø og kraftnett.

Tidligere har NTNU-forskere også lagt fram livsløpsanalyser for de avanserte batteriene som sitter i elbilene:

Det finnes ingen nullutslippsbiler

Hverdagsbilen

Allerede nå ser stipendiaten en rekke tendenser blant brukerne hun mener er viktig å ha kunnskap om for dem som tar beslutninger for framtidens elbilmarked.

– Elbilens kvaliteter, som rekkevidde, sikkerhet og hastighet, blir ofte omtalt som barrierer i elbilmarkedet. Men når folk tar bilen i bruk, blir den brukt som en nummer 1-bil, samtidig som bileier tilpasser bruken til den kvaliteten bilen har. Elbilen blir brukt som hverdagsbil, mens den bilen som vanligvis blir betraktet som nummer 1-bil ikke lenger er hovedbilen i husholdningen, sier Toftaker.

Setter teknologiavtrykk

Hva er konsekvensen av funnet, mener du?

– Elbil-dilemmaet er for mange at bilen må få kvaliteter som tilfredsstiller behovet for normal bilbruk. Samtidig søker folk etter muligheter til å bidra til en bærekraftig utvikling. Dette viser at folk endrer bilbruken og kan være med på å sette sitt avtrykk på teknologien. Studien viser også hvor viktig det er å studere faktisk bruk når man skal utvikle ny politikk for elektrifisering av transportsektoren, sier Toftaker.

KJØRER LIKE MYE: - Men elbil-sjåfører tilpasser bruken for eksempel i forhold til sikkerheten, og unngår å kjøre i store, trafikkerte områder, sier stipendiat Marit Toftaker ved NTNU. NTNU

Redusere bilbruk

Stipendiaten minner om at utfordringen med å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren også innebærer å redusere økningen i bilbruken.

– Når man studerer hvordan folk bruker ny teknologi, kan man lære hvordan brukermønstre dannes, og dermed også hvordan de kan endres, sier Toftaker.

Kjører elbileiere mindre enn folk som kjører vanlig bil?

– Nei, ikke nødvendigvis mindre. Men de tilpasser bruken for eksempel i forhold til sikkerheten. De kjører saktere, og unngår kanskje å kjøre i store, trafikkerte områder og unngår situasjoner hvor sikkerhet blir en del av et handlingsmønster, sier Toftaker.

Tidligere har NTNU-forskere også lagt fram livsløpsanalyser for de avanserte batteriene som sitter i elbilene:

Det finnes ingen nullutslippsbiler

Ny strategi

Studien er en del av en større studie som utarbeides i forbindelse med forskningsprosjektet Ecar .

– Brukererfaringer er viktige for politikere og teknologiutviklere slik at de kan videreutvikle teknologien og innfasingen av den for å treffe et bredere publikum. Brukerbehovene er dynamiske og forandrer seg både i takt med endringer i brukernes liv og endringer i samfunnet ellers, mener Toftaker.

Ecar er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF og NTNU som analyserer konsekvensene for miljøet og kraftsektoren av å erstatte en vesentlig del av fossil energi brukt i veitransport med elektrisk energi.

Ecar-prosjektet skal også munne ut i en strategi for elektrifiseringen av veitransporten.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.