ARKIVNYHETER

Avlesermarkedet åpnes

Disse gamle målerne får du ikke fjernavlest.
Disse gamle målerne får du ikke fjernavlest. Bilde: Ragna Kronstad

Startproblemer

Skagerak Nett og Buskerud Kraftnett var pionerer på toveiskommunikasjon her i Norge. Erfaringen var at teknologien var for lite utviklet. NVE vil derfor foreløpig ikke pålegge nettselskaper å bygge ut fjernavlesing av strøm.

Alle kunder med et forbruk over 100.000 kWh skal nå få fjernavlest strømmen sin. Resten av oss må foreløpig vente til nettselskapet tar et initiativ.

NVE anslår at en full utbygging vil koste 1,3 milliarder kroner årlig. Dette vil igjen føre til at nettleien øker med over ti prosent. I stedet anbefaler NVE at nettselskapene skal tilby timemåling med toveiskommunikasjon til de kundene som ønsker det.Hva er fjernavlesning?

Fjernavlesning av strøm betyr at kundene selv slipper å lese av strømmen. De blir da belastet for nøyaktig den strømmen de bruker, og vil sitte igjen med en mer nøyaktig regning. Samtidig får nettselskapene en bedre oversikt over det reelle forbruk. I tillegg får kraftselskapene mulighet til å legge inn andre tjenester, som laststyring, der for eksempel varmtvannsbereder kobles ut på dagtid.

Hvis nettselskapene skal ha inn nye målere eller ny teknologi, må samme leverandør benyttes eller systemet byttes ut, ifølge dagens praksis.

Foreløpig finnes det ikke en standard for kommunikasjon mellom nettselskap og kunde. Avdelingsleder Ivan Schytte i Skagerak Nett håper det blir gjort noe med dette:

– Det er viktig at man ikke binder seg for mye, og at man har fleksibilitet til å bytte ut system når nye funksjoner oppstår, uten at det er nødvendig å besøke kundene. Jeg tror grensesnittet blir mer tilpasset etter hvert, sier han.

Sverige viser vei

Storskalautbygging i Sverige kan kanskje hjelpe til med det. Innen juli 2009 skal alle svenske strømkunder ha fått nye målere for fjernavlesning. Her har blant annet en gruppe på 32 energiselskaper samlet seg om innkjøp av fjernavlesningsutstyr. De har satset på åpen teknologi.

– Vi har stilt krav til hva vi ville ha, i stedet for å bare ta i mot det som tilbys. På den måten kan vi være med og styre utviklingen, forteller prosjektleder Jan Berglund for SAMS-gruppen.

Må samarbeide

De 32 nettselskapene har kjøpt et innsamlingssystem som er teknologi- og leverandøruavhengig, der maskinvaren kommer fra blant andre Enermet, Infometric og Kamstrup. Foreløpig er de avhengig av en protokollkonverterer.

– Maskinvareleverandørene må gi fullstendig spesifikasjon til leverandøren av innsamlingssystemet, slik at de kan tilpasse og få data inn i sitt innsamlingssystem, forklarer Berglund. Det betyr at målerbransjen nå må samarbeide om de ulike løsningene. – Jeg merker at bransjen er rystet over at vi oppfører oss slik og bare kjøper maskinvarei stedet for hele systemer, sier Berglund.

Prosjektlederen nøler ikke med å anbefale norske nettselskaper å gjøre det samme.

– Det er behov for en standardisering. Norske og svenske selskaper burde gå sammen og bli enige om en standardprotokoll. Noen må begynne å stille krav for at det skal skje, sier han.

Avdelingsleder Sven Clausen i Kragerø Energi mener de norske nettselskapene har vært for slappe.

– De burde ha samarbeidet og forlangt hvordan de vil ha det, slik som svenskene gjør. Det blir bedre når leverandørene må konkurrere på produkter og pris og ikke så mye på teknologi, mener han. Kragerø Energi har foreløpig kun fjernavlesning for de største kundene. – Vi sitter på gjerdet og venter for å se hva som skjer i Sverige, forteller Clausen.

Er bundet opp

Valdres Energiverk venter ikke. Everket er i gang med full utbygging, og har så langt montert 7500 terminaler. – Det har fungert bra hittil. Vi har hatt noen problemer, men det går mer på registrering og integrering med våre systemer. Så langt er vi godt fornøyd, forteller prosjektleder Tor Jordet.

Everket har valgt høyspentkommunikasjon som løsning. – Vi er et landlig verk med få kunder pr. stasjon. For oss blir det billigst med denne løsningen. Ulempen er at kommunikasjonen går langsommere, sier Jordet.

Enermet leverer utstyret. – Vi er bundet til Enermet ut fra teknologien og hele oppbyggingen. Alternativet vårt er å skifte ut alt, sier Jordet, som likevel ikke angrer på valget av leverandør. – Det er i dag to seriøse leverandører på høyspentkommunikasjon, og vi måtte velge en av dem.Satser på åpenhet

Landets største nettselskap, Hafslund, er klar for å bygge ut fjernavlesning i full skala når en finansiering faller på plass. I dag har selskapet rundt 15.000 timemålte anlegg, primært i bedriftsmarkedet.

Hafslund kommer snart med en forespørsel til leverandørmarkedet, og satser i første omgang på en frivillighetsbasert utbygging i tråd med anbefalingen fra NVE. – Vi har jobbet i cirka ett år med kravspesifikasjonen. Vi vil også legge til rette for annen funksjonalitet enn bare avlesning av strøm, forteller konserndirektør Bjørn Frogner.

Hafslund vil utfordre både nisjeaktører og de store som leverer hele verdikjeden. Selskapet går for åpne løsninger og standardiserte protokoller. – Vi vil ikke ha noe proprietært. Det er et ikke-tema, sier Frogner.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.