Avl ga torsk med betydelig mindre hode

Når torsken bruker energien til å bygge muskler istedenfor hode, øker lønnsomheten, ifølge daglig leder.

Avl ga torsk med betydelig mindre hode
De første 260.000 ynglene hos Norcod skal være klare til å settes ut i sjøen neste år. Foto: Norcod

Mens oppdrett av laks og regnbueørret har vært lukrativt lenge, har ikke oppdrettstorsken vært like lønnsom. I perioden 2004 til 2012 var det flere selskaper som satset på oppdrettstorsk i Norge, men de fleste mislyktes. Torsken likte seg ikke i fangenskap.