ARKIVNYHETER

Avisingsvæsken Ikke lenger rett i kloakken

Anders J. Steensen
15. nov. 2011 - 12:31
Vis mer

Gardermoen: Inntil våren 2011 har all avisingsvæske, som enten består av vann eller en blanding mellom vann og monopropylenglykol (MPG) blitt fraktet i tankbiler til de to store kloakkrenseanleggene for kommunene nordøst for hovedstaden. – Dette tilfredsstilte ikke de strenge kravene vi har satt til miljøet, forteller prosjektleder Jostein Skjefstad til Industrien.

Det var særlig de store CO 2 utslippet som bekymret ledelsen ved OSL og eieren Avinor. I snitt medførte denne metoden at det årlige utslippet av CO 2 fra avising av fly, et utslipp på 5500 tonn CO 2. – Ved å resirkulere avisingsvæsken reduseres fotavtrykket med CO2 til under det halve, forteller Skjefstad.Må hele tiden bli bedre

Nå var det ikke helt i det blå at avisingsvæsken ble sendt til renseanleggene. Der erstattet glykolet metanol og etanol som karbon i den kjemiske renseprosessen av kloakken, og således bidro til at innkjøpet av metanol/etanol kunne reduseres, men uansett ble glykolet degradert slik at det ikke kunne brukes ingen. og en degradering av glykol medfører økte CO 2-utslipp sammenlignet med å resirkulere avisingsvæsken.

– Det er viktig for oss å ha et kontinuerlig blikk på forbedring. Dette innebærere gode miljøtiltak for å sikre en bærekraftig utvikling, sier teknisk direktør ved OSL, Mariann Hornnes til Industrien. – Det krever litt nytenkning. Derfor er dette anlegget det første av sitt slag i Skandinavia og tredje i Europa. Så vidt jeg vet er det ennå ikke satt tilsvarende anlegg i drift i Nord-Amerika, sier hun.Sju forslag

Da OSL bestemte seg for å behandle avisingsvæsken slik at de fikk et bedre miljøregnskap, så ble ønsket om en løsning på utfordringen sendt ut på anbud til bedrifter over hele Europa. – Vi hadde ingen tekniske spesifikasjonskrav, men ønsket å se hvilke løsninger forskjellige leverandører kunne komme med sier Skjefstad.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Det kom inn sju forskjellige forslag. Et av forslagene innebar å degradere væsken til metan og bruke det som drivstoff i en gassturbin. Clariant Chemicals i Tyskland sendte inn to forskjellige anbud, et som innebar en resirkulering ved komplett resirkuleringsanlegg på Gardermoen, og et enklere system som innebar at overflødig avisingsvæske konsentreres for deretter å sendes til Tyskland for å refereres tilbake til monopropylenglykol (MPG), som er den løsningen OSL har valgt å bruke.

– Selv om det betyr frakt i tank til Gensdorf sør i Tyskland, er miljøutslippet her kun en brøkdel av hva degenerering innebærer, for ikke å snakke om å produsere ny MPG. Den løsningen vi har valgt er den klart mest miljøvennlige, forteller Skjefstad.Konsentrat

Det er svært strenge miljøkrav ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Hele flyplassen er bygget over et gigantisk drikkevannsreservoar, og under ingen omstendigheter får avisingsvæske lov til å infiltrere reservoaret. Derfor dekker en duk hele flyplassen. I alt er det tre områder hvor det foretas avising. Avisingsvæsken dreneres ned i avløp som igjen er koblet til et rørsystem for å samles opp i store tanker. Tidligere har denne væsken blitt pumpet til de to store kloakkrenseanleggene.

Heretter føres væsken inn i rett prosessanlegg som konsentrerer opp væsken slik at den inneholder 60 prosent MPG. Vanligvis inneholder returvæsken etter at den er påført flyene mye lavere konsentrasjoner med MPG. – Vanligvis brukes mest varmt vann. Det skjer inntil – 3 grader celsius. Er temperaturen lavere en det blandes det inn MPG for å fjerne is og snø. I alt vesentlig er det for å fjerne snø at avising gjennomføres, forteller Jostein Skjefstad.To prosesstog

Det nye anlegget er en fortsettelse av det opprinnelige anlegget ved Gardermoen. Men tidligere anlegg var montert i en telt er det reist et nybygg. De viktigste komponentene i renseanlegget er til parallelle enheter som koker av vannet i form av damp, delvis destillering, fra avisingsvæsken. Vannet kondenseres og sendes til et lokalt kloakkrenseanlegg for degradering og som erstatning for etanol eller metanol i den kjemiske renseprosessen.

Kondensatet som blir tilbake inneholder ca. 60 prosent MPG. Denne blandingen sendes i tank til Tyskland for å rensens og ytterligere regenereres for deretter å bli solgt som MGP på markedet. – Flere flyselskaper har vært skeptiske til resirkulert MPG, men den resirkulerte væske tilfredsstiller alle internasjonale standarder for MPG. sier Thomas Bergstrøm som leder resirkuleringsvirksomheten i Clariant Chemicals.

Jostein Skjefstad understreker at det miljøutslippet på grunn av transporten til Tyskland er forsvinnende lav i forhold til å produsere ny MPG, og at det er derfor er den mest miljøvennlige løsningen for OSL.Leies

Selve kondenseringsanlegget, som består av en del tanker og pumper pluss to fordampingstårn er ikke eid av OSL. men leies fra Clariant Chemical som også driver anlegget over en sjuårs periode med rett til å fornyes deretter. Normal driftstid for anlegget er i vinterhalvåret med hovedvekt på desember, januar og februar. Ellers i året står anlegget mer eller mindre uvirksomt.

– Vi vurderer å utnytte kondenseringanlegget bedre. Det finnes muligheter for å kunne bruke dette anlegget også for andre flyplasser i Norden. Vi bør kunne tilby tjenester til alle flyplassene i Norge og de i Sverige og Finland. Da kan vi utnytte kapasiteten ved anlegget fullt ut, sier Bergstrøm. Årsaken til at Clariant ønsker å utnytte anlegget på Gardermoen er todelt, Det ene er at elektrisk kraft som brukes i fordampingsenhetene er billig i Norge, samt at de ikke bidrar negativt i CO 2-regnskapet fordi nær all kraft som forbrukes i Norge kommer fra vannkraften,

Restavfallet fra dampen, det destillerte vannet, føres videre til et totrinns biologisk renseanlegg hvor eventuelle forurensninger brytes ned fjernes slik at sluttproduktet er ufarlig.Tre veier

Da OSL begynte å vurdere en løsning for å behandle avisingsvæsken var denne delt inn i tre kategorier, A – glykol, som inneholder mer enn to prosent glykol blir etterbehandlet og resirkulert. B-glycol inneholder mellom 0,2 og 2 prosent glykol. Dette blir sendt til kjemisk kloakkrensing som erstatning for metanol eller etanol. Mens C-glykol som inneholder mindre enn 0,2 prosent glykol blir sendt til biologisk rensing, sammen med alt regnvann på OSL.

Selv om vintrene har blitt strengere de siste årene har bruken av avisingsvæske med glycol blitt redusert, Toppåret var vinteren 1998 -99 hvor det ble gjennomført 12 000 avisingsoperasjoner. Nå gjennomføres det rundt 190 såkalte deiciing operasjoner daglig. Noe over 60 prosent av glykolet (MPG) resirkuleres. 20 prosent følger med flyene opp i luften, mens de resterende 20 prosentene blir sendt enten til kloakkrenseanlegget eller til biologisk rensing.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.