- Avgift stopper gassutbygging

GASSNETT: Lyse har lagt 350 km gassrørledning i Sør-Rogaland
FELLES GRØFTER: Så langt som mulig ble rørledningsnettet lagt i grøfter sammen med annen infrastruktur. 300 kilometer rørledninger ble lagt på to år. På topp var 700 gravemaskiner i gang samtidig. (Bilde: LYSE )
GASSBRUK: Figgjo porselensfabrikk bruker gass fra Lyse.
  • nettarkiv

Regjeringen har sagt at den har en målsetting om mer bruk av naturgass innenlands. Men fra 1. juli 2007 skal det innføres en CO 2-avgift på innenlands bruk av gass til oppvarming. Dette skal hindre at gass utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Avgiften skal settes i verk fra 1. juli 2007 og blir på 4,7 øre per kilowatt-time (kWh).

Kritiserer regjeringen

Torbjørn Johnsen, administrerende direktør i Lyse Gass, mener regjeringen sender tvetydige signaler.

– Først sier regjeringen at de ønsker økt bruk av gass i Norge. Deretter går de inn for en så sterk avgiftsbelegging. Dette kan stanse utbygginger av gassnett i Norge, sier Johnsen som har ledet utbyggingen av et 350 kilometer langt distribusjonsnett for naturgass i Rogaland. Lyse Gass har opplevd en enorm interesse for naturgass siden oppstarten av gassnettet og leverer gass som tilsvarer strømforbruket til 20 000 husstander.

Johnsen frykter også at CO2-avgiften vil hindre at mer forurensende energikilder som oljekjeler blir byttet ut. – Regjeringen markerer med avgiften at den vil satse på bioenergi. Men det er ikke alle steder forholdene ligger til rette for det.

2

CO -reduksjon

Ifølge Lyses miljøregnskap har introduksjonen av gass som energikilde medført en reduksjon i de globale utslippene på omlag 54 000 tonn CO 2 og 39 tonn NO x i året. Dette skyldes blant annet at gassen erstatter oljefyring og import av elektrisitet fra kullkraft. Stavanger Universitetssjukehus har gått fra oljefyring og elektrisitet til naturgass. Reduksjonen i utslipp på sykehuset utgjør hele 1600 tonn CO 2, 3 tonn NOx og 1 tonn SO 2. Dette betyr at det totale utslippet fra stasjonær forbrenning i hele Stavanger kommune er redusert med så mye som 3,3 prosent CO 2, 5,5 prosent NO x og 2,4 prosent SO 2.

Ikke økte priser

Torbjørn Johnsen understreker at innføringen av CO 2-avgiften ikke vil føre til økte priser fornaturgassen til Lyse. – Prisen for naturgasskundene våre er bundet opp mot prisen for andre energibærere. Derfor vil det ikke gå ut over kundene. Men avgiften vil gi oss redusert lønnsomhet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå