SAMFERDSEL

Avgift får skylda: Ruter dropper biodiesel  – går tilbake til fossilt drivstoff 

Oslo-byrådet lovet å gjøre Ruters kollektivtransport utslippsfri. Men som følge av en avgiftsbombe på biodiesel, bytter selskapet tilbake til fossil diesel.

Biodiesel blir for dyrt for Ruter, som går tilbake til fossilt drivstoff.
Biodiesel blir for dyrt for Ruter, som går tilbake til fossilt drivstoff. Foto: Oslo Sporveier

Ifølge et internt notat som Aftenposten har fått tilgang til, kan avgiftsøkningen føre til at Ruters utgifter øker med rundt 750 millioner kroner.

Veibruksavgiften på flytende biodrivstoff ble innført av regjeringen i fjor.

Oslo kommune er største eier i kollektivselskapet Ruter. Selskapet planlegger altså nå å bytte fra biodiesel tilbake til fossil diesel på mange busser, i første omgang i Akershus, bekrefter Ruter.

I fjor kostet avgiften Ruter 33 millioner kroner. Men i et notat som advokatfirmaet Kluge har skrevet på oppdrag for kollektivselskapet, er det anslått at regningen kan bli 23 ganger så stor, altså rundt 750 millioner kroner.

Advokatselskapet konkluderer med at Ruter likevel kan endre kontraktene med busselskapene og på den måten gi dem mulighet til å fylle fossil diesel igjen.

Verken løftet om utslippsfri kollektivtrafikk eller det reviderte målet om fossilfri kollektivtrafikk innen utgangen av 2020 ble nådd, vedgår miljøbyråd Sirin Stav (MDG).

Nå er Oslos mål at kollektivtransporten skal bli utslippsfri innen 2028.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.