Avfallsforbrenning står bak årelang forurensing med et av verdens giftigste stoffer

Avfallsbedriften I/S Norfors i Hørsholm har sluppet ut for store mengder dioksin.

Avfallsforbrenning står bak årelang forurensing med et av verdens giftigste stoffer
Avfallsbedriften I/S Norfors i Hørsholm har sluppet ut for store mengder dioksin. Til tross for påbud fra den danske Miljøstyrelsen har grenseverdiene blitt overskredet i tre av fem år på én forbrenningsovn. Selskapet vil ikke kommentere saken før i august. Foto: I/S Norfors

Til tross for påbud fra den danske Miljøstyrelsen har grenseverdiene blittoverskredet i tre av fem år på én forbrenningsovn. Det er svært alvorlig, og vi har aldri sett noe lignende, sier Danmarks Naturfredningsforening.