Brubygging

Avdekket vindens ukjente hemmelighet – nå kan bruene bygges lengre og sterkere

Store mengder vinddata er samlet inn for større brukonstruksjoner. Til nå har de knapt vært brukt.

viser arbeidene med kablene under bygging av Hardangerbrua i 2012. Kablene består av 10.032 enkelttråder som til sammen er 36.000 km lange.
Bildet viser arbeidene med kablene under bygging av Hardangerbrua i 2012. Kablene består av 10.032 enkelttråder som til sammen er 36.000 km lange. (Foto: Joachim Seehusen)
Hardangerbrua
Med et spenn på 1310 meter er Hardangerbrua blant de lengste hengebruene som er bygget. Forskning i regi av NTNU og Norconsult har ført til bedre beregningsmetoder. Norconsult foreslår ta ta dem inn i håndbok N400 fra Vegvesenet. (Foto: Creative Commons/ Kronja )
Figuren viser punktskyen av faktiske måledata, omkranset av den røde linjen. Den svarte linjen er beregnet dynamikk med dagens metoder, se nærmere forklaring i brødteksten. (Illustrasjon: Norconsult)

Store mengder vinddata er samlet inn for større brukonstruksjoner. Til nå har de knapt vært brukt.

Alle bruer er også store vindfang, når det blåser blir de satt i bevegelse. I verste fall kan vind over tid svekke konstruksjonen, om det ikke er lagt inn tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå