Avbruddsfri strømforsyning

Avbruddsfri strømforsyning

Takket være IQ-teknologien sørger avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) fra Phoenix Contact for første gang for 100 prosent forsyningssikkerhet ved strømbrudd, meldes det. Med de tidligere UPS-løsningene stilles buffertiden inn manuelt, og batteriets faktiske kapasitet er ikke kjent. Batterikapasiteten blir dårligere ved økt alder eller høy omgivelsestemperatur, slik at batteriet ikke kan levere den energien som kreves for buffertiden som er stilt inn. Dette fører til svikt i forsyningsspenningen. Den intelligente avbruddsfrie strømforsyningen Quint UPS-IQ registrerer nå alle relevante batteritilstander, for eksempel spenning eller temperatur. Den gir dermed den oversikten som skal til for til enhver tid å kunne sikre påliteligheten til UPS og samtidig utnytte batteriet optimalt. Den intelligente batteristyringen kjenner til den aktuelle ladetilstanden til tilkoblet batteri og beregner hvor lang buffertid batteriet har igjen. Også gjenværende batterilevetid er kjent. På den måten unngår man at strømforsyningen brytes, og at industri-PC-er slås av for tidlig. Det er mulig å planlegge servicearbeid, og det er slutt på at energiakkumulatoren byttes ut for tidlig. UPS kommuniserer med batteriet og strømforsyningen for å beregne ladestrømmen. På den måten skjer ladingen opptil dobbelt så raskt sammenlignet med det som er tilfellet i vanlige UPS-systemer. Strømforsyningens utgangsstrøm styres dessuten slik at forbrukerne alltid har nok strøm, og slik at batteriet lades så raskt som mulig. For 24 V-applikasjoner finnes det strømforsyninger med utgangsstrømmer på 5, 10, 20 og 40 A. Strømforsyningen Quint UPS-IQ betjener AC-applikasjoner med 85 til 264 VAC med en utgangseffekt på 500 VA. Dersom man ønsker det, kan samtlige moduler kombineres med energiakkumulatorer som bruker VRLA-teknologi, med 1,3 til 38 Ah – eller ved høye omgivelsestemperaturer – med spesielt kraftige litium-ion-batterier. Dermed oppnår man buffertider på åtte timer ved laststrøm på 5 A eller 30 minutter ved laststrøm på 40 A.

Les mer om: