Avansert nivåmåling

Giveren kan ifølge produktspesialist Martine de Permentier hos Magnetrol i Belgia, utstyres med opptil femten meter lang kabel for økt rekkevidde og bruksfleksibilitet. Måleprinsippet sies å borge for eksakt nivåmåling uansett prosessvariabler som viskositetsendring, densitetsavvik, dielektrisitet, ledningsevne, damputvikling og skumdannelse.

Det hevdes at det dessuten ikke er nødvendig å finkalibrere Eclipse-serien slik man ofte må gjøre med andre målere. Fra før av leverer Magnetrol spesialmålere til bruk under høye trykk og temperaturer, og der hydrokarbon-nivåer måles; dette må skje med høyeste grad av brann- og eksplosjonssikkerhet. Det finnes ifølge de Permentier, Eclipsemålere for aromatiske hydrokarboner så vel som for propylen, butadien og andre medier med dielektriske konstanter helt ned mot 1,4. (sb)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå