NETTARKIV

Automatisk strømmåling blir påbudt

Finn Halvorsen
13. sep. 2007 - 15:09

Bransjens aktører har sittet på gjerdet i årevis i påvente av en avklaring av tidspunktet. Noen endelig dato er imidlertid ennå ikke satt. NVE skal først utarbeide krav til funksjonalitet og vurdere kostnader og finansieringsmåter. Underveis i dette arbeidet skal også tidsplanen vurderes.

– Vi er nå i startfasen av det videre utredningsarbeidet, sier fungerende seksjonssjef i NVE Kristin Kolseth. – Noe av det vi må avklare nå, er hvordan kontakten med bransjen og andre interessenter skal organiseres samt behovet for ekstern konsulentbistand.Bedre og billigere

– Senest i fjor konkluderte NVE med at det ikke var hensiktsmessig med et påbud. Hva har endret denne konklusjonen?

– Hovedårsaken er en ny utredning som ble foretatt nå i vår og som var grunnlaget for vår anbefaling til Olje- og energidepartementet. Der gikk vi nøye igjennom alle kostnader og mulige nyttevirkninger. Gjennomgangen viste at kostnadene hadde gått mye ned, og at det var nyttevirkninger som enten var økt eller som det tidligere ikke var tatt hensyn til. Selv om alle nyttevirkningene ikke kunne kvantifiseres i kroner og øre, var konklusjonen at det ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt med en full utbygging av automatisk måleravlesing, sier Kolseth.Ingen nye insentiver

Utbyggingen av nye målere skal finansieres gjennom nettselskapenes ordinære inntektsramme. NVE legger altså ikke opp til nye finansielle insentiver utover det som ligger i dagens regulering.

– Vårt forslag er at automatiske målere bør behandles som enhver annen investering, slår Kolseth fast. – Ved at vi setter en frist for når målerne skal være på plass, er det ikke behov for noen spesielle insentivordninger. De selskapene som er mest effektive i sin implementering av kravet, vil få et bedre økonomisk resultat enn de som er mindre effektive. Nettleia vil gå noe opp, men vi tror kundene vil se at det er gevinster også for dem.Utkobling av laster

– Muligheten for utkobling av enkeltlaster har vært trukket frem som et mulig funksjonskrav?

– Det er ett av en rekke mulige krav vi nå skal se nærmere på. Mulighet for utkobling er viktig både i forhold til effekttopper og i forhold til gjennomføring av rasjonering, avslutter Kolseth.Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ny sak

AMR 2 – for kort frist– Dersom det kommer et påbud om automatisk måleravlesing allerede i løpet av 2012, blir det svært knappe frister for energiverkene, sier rådgiver Eirik Gjørum i EC Group.

Han har utarbeidet en rapport over AMR-markedet på oppdrag fra Energibedriftenes landsforbund, og har fulgt markedet tett i mange år. Han tror imidlertid på en tett dialog mellom bransjen og myndighetene om hva som er en realistisk tidsplan.

Men han ser for seg en rask utvikling i tiden som kommer. – Så langt har et tjuetall små selskaper innført automatisk måleravlesing i full skala. De har stort sett konsentrert seg om enkel måleravlesing. Når de store selskapene nå kommer på banen, vil vi se et langt større innslag av verdiøkende tjenester hvor annen funksjonalitet tas i bruk, sier Gjørum.Veien videre

Gjørum ser for seg at bransjen nå vil samarbeide med NVE om de kommende funksjonalitetskravene, hvilken tidsfrist som skal settes og hvordan det hele skal finansieres.

– Basert på dette, vil NVE komme med en forskrift som ventelig vil komme på høring til våren og blir iverksatt fra 1. januar.2009. Før dette er klart, tror jeg ikke mange energiselskaper er villige til å gå inn i tyngre investeringer, sier han.

Det hele vil koste en god slump penger. Med anslagsvis 2,5 millioner målepunkter og en kostnad mellom 1500 og 2000 kroner pr. punkt, blir beløpet et sted mellom 3,7 og 5 milliarder kroner. I tillegg kommer driftskostnader.

xxxxxxxxxxxxxx Ny sak

AMR 3 – venter på avklaring

Hafslund hadde et storstilet prøveprosjekt med automatisk måleravlesing på gang. Det ble skrinlagt på grunn av manglende avklaring om en eventuell finansiering via nettleien.

Som landets største nettselskap med 530 000 kunder startet Hafslund tidlig med forberedelsene. Det var allerede inngått avtaler med Kastrup og Policom om installasjon av minimum 1000 målepunkter hver, men arbeidet ble altså stilt i bero i vente av instrukser fra myndighetene.

Etter det har Hafslund også lagt ned sin egen aktivitet på området. Til gjengjeld har Hafslund Venture gått inn med eierinteresser i Policom og med aksjemajoriteten i HighTech Security, hvor Skaperen-vinner Ellen Kathrine Lie er en av gründerne. De fikk nylig sitt gjennombrudd med en ordre på nesten 300 000 målepunkter i Göteborg.Nye signaler

– Når Enoksen nå kommer med signal om å velge den svenske modellen med påbud om automatisk måleravlesing innen 2013, vil vi selvsagt også ha dette på plass hos våre kunder, sier informasjonssjef Kjell Stamgård hos Hafslund. Han presiserer imidlertid at det ikke er noen selvfølge at de vil velge de to selskapene hvor de har eierinteresser som leverandør.

– Nå er vi i startgropa. Hva slags teknologi og løsninger vi vil velge, har jeg ikke noe svar på i dag annet enn at vi velger ut fra funksjonalitet, pris og kvalitet, sier han.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNy sak

AMR 4 – god timing

Omtrent samtidig med Enoksens utspill vedtok Devoteam Telecom AS i Grimstad å kjøpe opp Smart Energy Applications AS, som har utviklet en løsning som også kan brukes til automatisk måleravlesing.

Begge Grimstad-selskapene ble etablert i forbindelse med Ericssons masseoppsigelser i Grimstad i 2002. Devoteam, som tidligere het Teleca og AU-systems, med rundt 80 ansatte i Grimstad er en del av det internasjonale Devoteam-konsernet med 3400 medarbeidere i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Deres spesialitet er utvikling av neste generasjon nettverk og maskin-til-maskin (m2m) kommunikasjon.Benytter ZigBee

Smart Energy Applications utvikler løsninger for toveis kommunikasjon til styring av energiforbruk i boliger og gir mulighet for automatisk avlesing av målerstand. Løsningen benytter trådløs teknologi i boligen basert på den raskt voksende Zigbee-standarden i kombinasjon med bruk av mobil datakommunikasjon eller fast bredbånd mellom bolig og energiselskap.Hovedbidrag til vekst

Devoteam har også erfaring med automatisk måleravlesing fra før. – Vi hadde et utviklingsoppdrag som underleverandør for Kastrup i fjor, som igjen hadde en kontrakt med Hafslunds daværende prøveprosjekt. Dette var et kombinert system for alarm og automatisk måleravlesing, sier forretningsutvikler Leif Arne Dalane i Devoteam.

Han sier at selskapet til nå har jobbet mest med mobile alarmsystemer. – Men vi er fortsatt i dialog med flere energiselskaper. Dette markedet blir ett av flere bein i vår virksomhet. I dag er hovedvirksomheten rettet mot teleoperatører og nettverksleverandører. Men dette området vil stå for den største veksten neste år. Men volum fra toveiskommunikasjon vil første komme om noen år, sier Dalane.

Han er heller ikke redd for at målerleverandørene vil stikke av med hele markedet. – Det vil helt klart være plass for virksomheter som oss i dette nye markedet. Energiselskapene ønsker ikke proprietære systemer. Meningen er at det skal bli en felles åpen standard hvor de ulike aktørene kan operere parallelt og i konkurranse med hverandre, sier han.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ny sak

AMR 5 – tilbyr systemintegrasjonNoen nettselskaper har gjennomført fullskala automatisk måleravlesing. Systemene har som regel også annen funksjonalitet, men denne benyttes bare i svært liten grad. Det dukker nå opp flere systemintegratorer som gjør det enklere å ta i bruk flere tjenester.

Utileyes er ett slikt selskap. Det ble etablert i Sverige for noen år siden. Det norske selskapet holder til i Lødingen, og de har nylig inngått en kontrakt med Hålogaland Kraft om utprøving av systemet.

– Løsningen er et sanntidssystem for avlesing av måleverdier, enten dette er elektrisitet, vann, fjernvarme eller annet. Systemet er designet for å gi både energiselskapet og forbruker en løsning som er enkel å installere, enkel å vedlikeholde og ikke minst kostnadseffektiv for alle involverte parter, sier daglig leder Tor Einar Furre.

For at energiselskapet skal kunne foreta en 100 prosent utbygging fra dag en, er det lagt stor vekt på at AMR-delene av systemet skal kunne bruke alle kjente bærertjenester, som GSM, analog telefoni og bredbånd (IP).

– En full utbygging er viktig for at energiselskapet skal få full effekt både organisatorisk, funksjonelt og økonomisk, sier Furre.Basert på hyllevare

Furre poengterer at Utileyes løsning ikke krever noen form for spesialelektronikk ute på målepunktet.

– Som et ledd i arbeidet med å lage en funksjonell og kostnadseffektiv løsning for et presset energimarked har Utileyes tatt frem en løsning som utelukkende er basert på standard hyllevare, men som allikevel ivaretar alle krav til datasikkerhet, overføringssikkerhet og ikke minst et meget begrenset behov for vedlikehold og ingen kostbar spesialelektronikk, sier han.

– Løsningen er allerede klar for flertjenestebruk. Med dette menes avlesing, styring og kontroll, alarm, TV og IP-telefoni i samme grensesnittet. For å kunne levere slike flertjenesteløsninger kreves det bredbånd til det aktuelle målepunktet, sier Furre.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.