ENERGI

Australsk gasselskap måtte trekke reklame som hevder naturgass er ren energi

– Misvisende, konkluderte reklametilsyn.

Australian Gas Networks måtte trekke en reklame for naturgass, etter at et tilsyn konkluderte med at budskapet var misvisende, siden det hevdet at naturgass var ren energi.
Australian Gas Networks måtte trekke en reklame for naturgass, etter at et tilsyn konkluderte med at budskapet var misvisende, siden det hevdet at naturgass var ren energi. Illustrasjonsfoto: Anders J. Steensen

En reklamekampanje for Australian Gas Networks (AGN) måtte trekkes, etter at tilsynet Ad Standards mente reklamen ga misvisende informasjon om miljøpåvirkningen av å bruke gass, skriver nettavisen Mumbrella, som dekker de australske medie- og reklamebransjene. 

Kampanjen besto av en reklametavle med bilde av en mann som holder en form med lasagne, og ordene «Greener than anything you’re cooking tonight. Love Cleaner Energy, Love Natural Gas», som kan oversettes til «Grønnere enn noe annet du tilbereder i kveld. Elsk renere energi, elsk naturgass».

Ifølge Ad Standards var det overordnede budskapet i reklamen, som en vanlig forbruker ville oppfatte, at naturgass er grønnere og renere enn alternativene. Konklusjonen var at dette var misvisende informasjon, ettersom fornybare energikilder er langt renere enn naturgass – og at kampanjen dermed måtte trekkes. 

Les også

Renere, ikke renest

Reklamen ble klaget inn med begrunnelsen at reklamen var falsk, og at utslippene forbundet med gass kunne sammenlignes med kull, som kilde til klimautslipp. Påstanden skal ha blitt bygget opp med en artikkel fra The Guardian, om forskning som viser at gass og olje har større påvirkning på miljøet enn man tidligere har trodd. 

Klager påpekte også at for husholdninger som vil kutte i utslippene sine, er det å kjøpe elektrisitet fra fornybare kilder den enkleste løsningen. 

AGN på sin side svarte med at budskapet skulle promotere de lavere utslippene fra gass, sammenlignet med elektrisiteten som finnes i det australske strømnettet, og viste til en rapport fra departementet for miljø og energi, som tar for seg beregning av utslipp, og skal støtte dette synet.

De pekte også på at å bruke ord som «renere energi», ikke er det samme som å hevde at den er renest. 

Misvisende budskap

Panelet som vurderte saken kom likevel frem til at ordleggingen i reklamen, av de aller fleste vil oppfattes som at naturgassen som er brukt til å steke lasagnen er grønnere enn noen annen måte å tilberede maten på. 

Flertallet anerkjente at AGN's hensikt med reklamen var å posisjonere naturgass som renere enn elektrisiteten fra strømnettet, samtidig som de mener dette ikke kommer frem i budskapet. 

Konklusjonen ble som nevnt at panelet mener den gjennomsnittlige forbruker i målgruppen vil lese reklamen som at naturgass er renere og grønnere enn andre alternativer, og at det dermed var et misvisende budskap.

AGN's svarte på beslutningen med å understreke at de tar forpliktelsen til å følge retningslinjene for markedsføring alvorlig, spesielt dem som handler om miljø, ifølge Mumbrella.  

– Vår reklamekampanje i vinter sikter på å øke bevisstheten om fordelene knyttet til naturgass, sammenlignet med elektrisitet fra strømnettet, så forbrukere kan ta informerte valg av energikilde. I vårt opprinnelige svar til panelet påpekte vi at reklamen har til hensikt å formidle beskjeden om at naturgass er renere enn strøm fra nettet, fordi det har lavere klimagassutslipp, med data som støtter dette.

– Vi aksepterer likevel avgjørelsen til panelet og bekrefter at, på grunn av rotasjonen i våre reklamer i vinter, er reklamen ikke lenger i bruk. 

Les også

– Naturgass er ikke en «grønn energikilde»

Også i Norge har gass blitt promotert som et renere energialternativ. Da først og fremst med tanke på norsk gass brukt i Europa, med begrunnelsen at naturgass har lavere utslipp enn kull. Norsk olje og gass er blant dem som har argumentert for dette. Hildegunn Blindheim, direktør for klima og miljø i organisasjonen er likevel klar på en ting. 

– For å være tydelig: naturgass er ikke en «grønn energikilde», det er en fossil energikilde og har klimagassutslipp når den forbrennes, sier hun. 

– Naturgass har likevel mye lavere utslipp enn kull, omtrent halvparten, og sammenlignet med de verste kullsortene er det enda større klimagevinst av å bruke naturgass, legger hun til. 

Blindheim påpeker at naturgass fra Norge vil brukes i stedet for kull i Europa i mange år fremover, som en enkel og rimelig måte å redusere klimagassutslippene. 

– Ideelt sett er det lett å se at man får enda mindre klimagassutslipp ved å gå rett over på fornybar energi, men selv med lave priser og mye utbygging er det ikke nok eller stabil nok produksjon (av naturlige årsaker), og det skjer ikke raskt nok, selv med stor vilje og politisk trykk i de fleste land. Så lenge det er for lite fornybar energi er det å bruke naturgass i stedet for kull veldig fornuftig, siden det er svært viktig å få redusert klimagassutslipp så raskt som mulig.

Hun påpeker dessuten at det på sikt vil være nødvendig å dekarbonisere naturgassen, dersom Europa skal fortsette å å bruke gass som kilde, samtidig som utslipp skal ned. Da gjøres naturgass om til hydrogen, og CO2-en fanges og lagres. Problemet her er at EU helst vil kvitte seg helt med gass, og heller bruke hydrogen fremstilt ved hjelp av fornybar kraft

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.