KLIMA

Australia utsetter kvotehandel

Regjeringen i Australia vil vente med å innføre kvotehandel til etter Kyotoprotokollens utløp i 2012, ifølge statsminister Kevin Rudd.
Regjeringen i Australia vil vente med å innføre kvotehandel til etter Kyotoprotokollens utløp i 2012, ifølge statsminister Kevin Rudd. Bilde: Reuters

Regjeringen vil vente med å innføre kvotehandel til etter Kyotoprotokollens utløp i 2012, sa Australias statsminister Kevin Rudd tirsdag.

Ikke flertall

Det skyldes regjeringen ikke har lyktes i å få flertall for kvotehandel i overhuset i den australske nasjonalforsamlingen.

Forslaget er allerede avvist to ganger og vil etter alt å dømme bli avvist på nytt i løpet av noen uker.

Tidligst i 2013

Rudds regjering har satt seg som mål å redusere Australias utslipp av klimagasser med 5 prosent innen 2020. Opprinnelig ønsket regjeringen å innføre kvotehandel fra juli 2011.

Utsettelsen betyr at det tidligst blir aktuelt med kvotehandel fra 2013. (©NTB)

Les mer om: