KRAFT

Atomreaktorer til 30 mill. gir 400. mill. tilbake

Anders J. Steensen
11. apr. 2008 - 09:15

Administrerende direktør for IFE, Kjell Bendixen, er svært fornøyd med Hervik-utvalgets rapport om virksomheten ved reaktoren i Halden og på Kjeller.

Utvalget har vurdert de samfunnsøkonomiske kostandene ved drift kontra nedleggelse. Nettokostnadene er beregnet til maks 30 millioner i året for begge reaktorene til sammen.

– Nettokostnadene er langt lavere enn vi kunne frykte. Dette er en gledens dag for oss, sier Bendixen.

– Norge får årlig forskning for nesten 400 millioner kroner til en nettokostad på maksimalt 30 millioner kroner. Da har vi ikke tatt med de positive virkningene resultatene av vår forskning gir for oppdragsgiverne, som igjen gir bidrag til Norges økonomi. En rekke av prosjektene på norsk sokkel ville ikke vært mulige, uten at de brukte produkter som er utviklet gjennom oppdrag hos oss, sier han.Behandles i høst

Rapporten som er gjort på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde. Mandatet var å finne de samfunnsmessige kostnadene ved nedleggelse av en reaktor.

– Regjeringen må også ta hensyn til de inntektene som har kommet på grunn av forskningen ved IFE når den skal evaluere reaktordriften i forbindelse konsesjonsbehandlingen i høst. Hervik-rapporten, sammen med en rapport fra Statens Strålevern og en vurdering av øvrige inntekter og betydning av forskningen vil danne grunnlaget for om regjeringen gir ny konsesjon, sier statssekretær Øvind Slåke.Uvurderlig

Cand.real Oddbjørn Sandervåg i Statens Kärnkraftsinspeksjon i Sverige var medlem av utvalget.

– De har verdens fremste eksperter knyttet til sikkerhet ved kjernekraftverk. Vi bruker denne kompetansen kontinuerlig når vi vurderer driften ved svenske kjernekraftverk, forteller han.

Han understreker at den store fordelen med IFE er at de er en uavhengig institusjon uten tilknyting til produsenter av kjernekraftverk eller kraftleverandører.Sikkerheten er uendret

Hervik-utvalget sier i sin rapport at sikkerhet knyttet til driften ved reaktorene er meget god. Den vil ikke bli bedre ved nedstenging, fordi det forsatt vil være radioaktivt materiale i form av brukt brensel og andre kontaminerte materialer dersom reaktorene stenges ned. Vakthold og sikkerhetsrutinene vil derfor være de samme.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.