Atomforskning skaper hodebry

Den norske, kjernefysiske forskningen i Halden bidrar til å opprettholde beredskapen mot ulykker, overvåke og styrke sikkerheten av reaktorer i våre værområder og sikre norsk innflytelse i det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet.

Slagside for miljøengasjement

Men Norges engasjement for å få stengt høyrisikoreaktorer - særlig reaktorene ved Kola og Leningrad kjernekraftverk - og vår motstand mot de radioaktive utslippene fra oppredningsanlegget Sellafield i Storbritannia, får en liten slagside.

Reaktoren i Halden kan nemlig bidra til at gamle reaktorer lever lenger. Dessuten samarbeider Haldenreaktoren med eierne av Sellafield om å utvikle Mixed Oxide Fuel (MOX)-brensel. Det er behandlingen av MOX som fører til utslipp av technetium 99 i Irskesjøen - et utslipp som også forurenser Norges kystfarvann.

Nylig overrakte direktør Sverre Lodgaard i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) en rapport til miljøvernminister Børge Brende om de utenrikspolitiske sidene ved driften av Haldenreaktoren. Frederic Hauge i Bellona mener forskningen som forlenger levetiden for gamle reaktorer, bør legges ned.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.