Atomavfallet ble lastet ned i en brønn på Kjeller i 1961. Nå er det Norges største atomproblem

Atombrenselet fra Norges første reaktor ble glemt i flere tiår.

Atomavfallet ble lastet ned i en brønn på Kjeller i 1961. Nå er det Norges største atomproblem
I denne brønnen på Kjeller ligger noe Norges farligste avfall. I 2015 ble det funnet fukt i lageret. Bilde: Øyvind Lie

I et gammelt lager på Kjeller utenfor Oslo står det som er blitt Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sin største hodepine: Tre tonn med brukt atombrensel fra Norges, og en av verdens første atomreaktorer, JEEP 1, står og ruster i et skur. Ingen vet sikkert hva de skal gjøre med det.