Atom-myndighet godkjenner for første gang omdiskutert mini-reaktor

En SMR-reaktor har for første gang blitt godkjent av amerikanske atomsikkerhetsmyndigheter. Reaktoren på 50 MW kommer fra firmaet NuScale og hevdes å løse en rekke problemer ved konvensjonell kjernekraft.

Atom-myndighet godkjenner for første gang omdiskutert mini-reaktor
NuScales reaktor er under 20 meter høy og har en diameter på 2,7 meter. Dermed kan den fraktes med en lastebil. Illustrasjon: NuScale

Et avgjørende skritt på veien mot en framtid med små atomreaktorer er tatt etter at amerikanske atomsikkerhetsmyndigheter, Nuclear Regulatory Commission (NRC), for første gang har godkjent en såkalt Small Modular Reactor (SMR). SMR-reaktoren blir av kjernekraft-tilhengere omtalt som en løsning på problemene med konvensjonell kjernekraft.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.