OLJE OG GASS

Åsgard-tvist endelig avgjort

Anders J. Steensen
18. jan. 2010 - 07:18

Statoil er tilfreds med at Stavanger tingrett ikke gav Staten/ved Olje– og enenrgidepartemenetet medhold i at de skulle ha høyere eierandeler i Mikkel-feltet. Derimot ble Statoil dømt til å betale en rekorderstatning på 378 millioner kroner pluss renter påløpt fra 24. januar 2002 til staten.

Statoil vil vurdere om det er grunnlag får å anke saken videre til neste rettsinstans.

Likte ikke regningen

Saken har sin bakgrunn i en erklæring som Statoil ga til staten i desember 1999. Erklæringen ble avgitt som følge av en tvist om kostnadsfordeling som oppsto etter utvidelsen av Kårstø-terminalen i siste halvdel på 1990-tallet i forbindelse med arbeider på Kårstø da Åsgard-gassen ble ført til anlegget.

Skrev med gaffel

Det var avtalt med eierne av Kårstø-terminalen (Statpipe) at interessentskapet på Åsgard skulle bekoste den delen av utvidelsen som var nødvendig for behandling av gassen fra Åsgard.

Det var flere av eierne i Åsgard som mente at oppgraderinger gjort i andre anleggsdeler på Kårstø ble belastet Åsgard Transport-systemet og dermed rettighetshaverne i Åsgardutbyggingen. i 1999 reiste derfor fire av deltagerne krav om erstatning fra Statoil for å få tilbakebetalt det de mente de betalte for mye.Ville gi likt

Staten ved SDØE hadde en stor deltakerandel i Åsgard. Det var lite ønskelig at staten skulle gå inn i en eventuell rettssak mot sitt eget selskap. I stedet avga Statoil en erklæring om at dersom de fire selskapene fikk gjennomslag for sine krav mot Statoil, skulle staten få en tilsvarende kompensasjon.Inngikk forlik

To av deltakerne i Åsgard forfulgte kravet ved å reise voldgiftssak mot Statoil. Statoil var ikke enig i at det hadde skjedd noen urettmessig allokering av kostnadene og bestred også andre krav som var reist i saken. Før dom i saken ble det inngått forlik mellom de to selskapene og Statoil.

Ville ha eierandeler

Tvisten som Stavanger tingrett nå har avgjort gjaldt spørsmålet om staten kan gjøre krav gjeldende mot Statoil på grunnlag av erklæringen som ble gitt til staten. Staten har prinsipalt krevd å få overført eierandeler i Mikkel-feltet på Haltenbanken, subsidiært erstatning.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.