Asfaltsamarbeid koster NCC 165 mill i gebyr

Asfaltsamarbeid koster NCC 165 mill i gebyr
Bilde: NCC

Dette ifølge en pressemelding fra NCC

De to områdene Konkurransetilsynet har gransket er Trøndelag og Møre og Romsdal.

Konkurransetilsynets påstand om ulovlig samarbeid i Møre og Romsdal tilbakevises helt av NCC, da den interne granskningen advokatfirmaet Ræder har utført på vegne av NCC ikke finner noe belegg for dette.

I Trøndelag har Konkurransetilsynet avdekket at det har forekommet ulovlig samarbeid mellom NCC Roads og Veidekke i årene 2005 – 2008. NCCs interne granskning bekrefter at det har foregått uregelmessigheter i dette området. Det er en enkelt tidligere ansatt som helt bevisst har handlet i strid med NCCs verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

NCC har tydelige verdier og etiske retningslinjer for hvordan selskapet skal opptre i markedet og tar sterk avstand fra alle former for ulovlig samarbeid. Siden 2002 har nær 3000 ledere og spesialister i NCC gjennomført obligatoriske kurs og opplæring i forretningsetikk og konkurranseloven.

– Det er sterkt beklagelig at en tidligere medarbeider helt bevisst har handlet i strid med selskapets verdier og regelverk. Handlingene risikerer å skade selskapet og hele bransjen på en alvorlig måte, sier Peter Gjørup, landansvarlig for NCC i Norge.Les mer om: