ARKIVNYHETER

Asfalt-seier i nord for Lemminkainen

Asfaltering
Asfaltering Bilde: colourbox.com

Etter en litt dårlig start i kampen om statskontraktene på reasfaltering på riks- og fylkesvegnettet, der Lemminkainen til nå har ligget an til få oppdrag fra Statens vegvesen, klinker de nå til å gjør rent bord i Nord-Norge. Av totalt 12 utlyste kontrakter, går ti av dem til Lemminkainen, og to til Bodø-selskapet Nordasfalt, som Lemminkainen eier 50 prosent i.

Oppkjøpet av Mesta gjør at Lemminkainen har overtatt en stor og slagkraftig asfaltorganisasjon i landsdelen. Mesta hadde 11 av totalt 20 kontrakter i fjor, mens Veidekke/Asfaltverket Mo hadde seks. I år har Veidekke regnet på alle kontraktene, men er feid av banen.Nordland

Nordland er i år delt inn i syv kontrakteområder. Mens Nordasfalt sikrer sitt hjemmemarked, to kontrakter i henholdsvis Indre- og Ytre Salten til en verdi på 33,2 og 22,1 mill kroner, tar Lemminkainen de andre fem. To av dem er på Ytre Helgeland med en pris på 25,5 og 29,5 mill kroner, mens tilbudet på Midtre Hellegand er på henholdsvis 19,9 og 19,4 mill kroner. I tillegg kommer Lofoten-kontrakten med en pris på 21,7 mill kroner.

Totalt skal det reasfalteres over 190 000 tonn asfalt i Nordland i år på riks- og fylkesvegnettet.Troms

I Troms skal det ikke legges mer enn 34 000 tonn asfalt, fordelt på tre kontrakter. En for Midt-Troms og Senja, en for Nordreisa, Storfjord og Målselv, og en såkalt repaver-kontrakt. Lemmikainen ligger an til å ta alle tre med priser på henholdsvis 17,3, 10,4 og 16,1 mill kroner.Finnmark

I Finnmark skal Statens vegvesen reasfaltere rundt 37 000 tonn asfalt, fordelt på to kontrakter. Lemminkainen tar disse også, og prisene de har gitt er på 18,3 og 29,5 mill kroner.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.