BYGG

Asbest og PCB i Holmenkollen

Den gamle Holmenkollbakken.
Den gamle Holmenkollbakken. Bilde: Mona Strande
Mona Strande
13. aug. 2008 - 23:08

Norconsult har kartlagt helse- og miljøfarlige stoffer i Holmenkollbakken, med tilhørende bygninger og tribuner.

Resultatene fra de miljøtekniske undersøkelsene er ramset opp i en miljøsaneringsbeskrivelse, som Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Ekstra omfattende

Undersøkelsene er gjennomført av sivilingeniør Steinar Amlo i Norconsult på oppdrag fra byggherre Oslo kommune.

Resultatene viser at det er funnet både asbest og PCB, og små mengder andre helse- og miljøfarlige stoffer, i anlegget.

Selv om mengdene er moderate, betyr dette at saneringen og avfallshåndteringen blir ekstra omfattende.

Les også: Tidspress for Holmenkollen
River Holmenkollen i høst

Selv om det bare er behandling av asbest som er forskriftsregulert, kreves det også at personer som håndterer andre forurensede materialer har opplæring.

- Før man skal fjerne asbest må byggherren søke Arbeidstilsynet om tillatelse. I søknaden må det fremgå hvem som utfører arbeidet, siden dette må være et godkjent firma for asbestsanering, og de må oppgi hvilke rutiner de har for saneringen og hvor massene skal deponeres. Fjerning av andre stoffer reguleres i kjemikalieforskriften og internkontrollforskriften, og vi har også et lovverk som pålegger arbeidsgiver å risikovurdere alt arbeid de ansatte må utføre, sier seniorinspektør Egil Lium i Arbeidstilsynet.

- Ingen overraskelser

I tillegg må arbeidet midlertidig stoppes i områder hvor de eventuelt vil finne helse- og miljøfarlige stoffer som ikke ble oppdaget under de miljøtekniske undersøkelsene.

- I et slikt tilfelle må man stanse arbeidene som pågår i nærheten til de nye funnene er fjernet. Ytterligere riving kan da ikke utføres før denne saneringen er ferdig. Men er det foretatt en grundig kartlegging med en omfattende miljøsaneringsbeskrivelse har man som oftest god oversikt, og da skal det mye til at man kommer over store forekomster som er ukjente, sier prosjektleder Morten Nøst-Hegge i AF Decom.

Prosjektleder for hele Holmenkollanlegget, Hagbarth Vogt-Lorentzen, sier de har full kontroll:

- Det er helt vanlig i riveprosesser at det tar lenger tid dersom man finner noe uventet fordi man må fjerne det før man fortsetter. Men Holmenkollen er en enkel betongkonstruksjon, så jeg tviler sterkt på at det kommer noen overraskelser her, sier han, og legger til:

- Disse små og udramtiske funnene gir oss absolutt ingen tidsmessige problemer, og vi har full kontroll på saneringskostnadene i budsjettet.

Se bildeserie: Hoppbakker å strekke seg etter

Betong til Nordmarka?

Oslo kommune har i utgangspunktet tenkt å bruke betongen som rives som fyllmasse i dalsøkk og lignende under løypetraseene i marka.

- Det er i så fall snakk om knust betong for å få best mulig massebalanse, men det er ennå ikke avgjort. Det er uansett lite masse vi vil få ut av det, sier Vogt-Lorentzen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Fagfolk mener imidlertid dette kan bli vanskelig dersom betongen er malt med PCB-holdig maling. Thorleif Østmoe i Veolia Miljø Entreprenør mener det er mer fornuftig å levere hele betongveggen som forurenset avfall enn å meisle bort malingen.

Miljørådgiver Tore Frogner i Dokken AS sier det kan være vanskelig å få det gjenbruket man ønsker på slik betong:

- Det generer veldig mye vann og støv dersom man skal fjerne malingen. Sandblåsing var ganske utbredt en periode, men siden det da er vanskelig å holde styr på støvet etterpå, er det bedre å kjøre alt bort som forurensede masser. Over tid kan PCB også ha trukket inn i betongen, så den ikke blir PCB-fri selv om malingen fjernes - og de kan jo ikke putte PCB-holdig betong i Nordmarka, sier Frogner.

Ingen fare før riving

Rådgiver Jon Larsen i SFT jobber med byggavfall. Han sier verdiene som er funnet i Holmenkollen er beskjedne.

- Dette er relativt udramatiske verdier i forhold til prosjektets størrelse, og med tanke på når Holmenkollen ble bygd har de vært heldige her. Så lenge de ikke har tenkt å bruke noe av dette som fyllmasser i Nordmarka så skal nok rivingsprosessen og saneringen gå uproblematisk, sier Larsen.

Folkehelseinstituttets divisjonsdirektør for miljømedisin, Jan Alexander, sier at ingen av stoffene som er funnet i Holmenkollen er helseskadelige før rivingsarbeidet starter.

Asbestfibrene er kun farlige dersom de kommer ut i luften og innåndes når gulvbelegg fjernes, og PCB er bare skadelig dersom entreprenøren skulle finne på å slipe den PCB-holdige malingen av veggene så PCB i form av finstøv kan pustes inn.

De andre stoffene har ingen skadevirkning så sant de som utfører arbeidet bruker verneutstyr og hansker.

De nærmere 55 tonnene med CCA-impregnert treverk i konstruksjonene er det ufarlig å håndtere, så sant ikke treverket mot formodning skulle ta fyr, så man innånder arsenikk fra røyken brannen avgir.

Se bildeserie: Hoppbakker å strekke seg etter
Kollen kan svaie for mye
Kollen sjekkes for miljøgifter

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.