Ås stemte nei: Blokkerer nok en gang for utbyggingen av E18 Retvedt – Vinterbro

For andre gang sa kommunestyret i Ås i går nei til bompengeopplegget som skal finansiere den siste etappen på utbyggingen av E18 mellom Vinterbro og svenskegrensen.

Med stort flertall stemte kommunestyret i Ås for andre gang ned Statens vegvesens forslag til bompengeløsning for siste etappe på E18.
Med stort flertall stemte kommunestyret i Ås for andre gang ned Statens vegvesens forslag til bompengeløsning for siste etappe på E18. Foto: Jarle Skoglund
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
21. juni 2023 - 07:30

Det var en noe overrasket prosjektleder Anne-Grete Nordahl i Statens vegvesen som fra tilskuerplass i Ås rådhus måtte innse at det heller ikke denne gangen var mulig å få gjennomslag for Vegvesenets opplegg for bompengefinansiering av den 14 kilometer lange E18-strekningen som fortsatt holder gammel tofelts standard.

-Ja, jeg skal innrømme at jeg er litt overrasket og skuffet. Men samtidig må vi bare ta til etterretning det vedtaket som nå er gjort, forteller hun til Veier 24.

Vegvesnets prosjektleder Anne Grete Nordahl sier hun er både overrasket, og skuffet over vedtaket i går i Ås kommunestyre. <i>Foto:  Jarle Skoglund</i>
Vegvesnets prosjektleder Anne Grete Nordahl sier hun er både overrasket, og skuffet over vedtaket i går i Ås kommunestyre. Foto:  Jarle Skoglund

-I debatten i kommunestyret ble det i flere innlegg hevdet at prosjektet burde nedskaleres ytterligere, blant annet for å redusere ødeleggelsen av dyrket mark?

-Ja, vi får høre nærmere hva som menes med det. Vi har jo allerede vært gjennom en runde hvor prosjektet er nedskalert. Vårt oppdrag er det som er definert i vedtatte effektmål for prosjektet, og av rammene i reguleringsplanen. I første omgang må jeg nå rapportere utviklingen i saken til mine overordnede, og så må vi nok bruke litt tid på å vurdere hva som er mulig å foreta seg videre.

-Kan bruk av Statlig Plan være en mulighet for å få prosjektet videre?

-Det vet jeg ikke, det er ikke opp til oss å avgjøre. Jeg antar at det eventuelt bestemmes av departementet, sier prosjektleder Anne-Grete Nordahl.

Nordre Follo sa ja

Ny firefelts motorvei på strekningen E18 Retvet-Vinterbro er siste gjenstående etappe i prosjektet E18 Ørje-Vinterbro. Detaljreguleringen av strekningen ble vedtatt av Ås og Ski kommunestyrer i 2016.

Prosjektet har for øyeblikket et kostnadsoverslag på 9,5 mrd (2022-kroner), som er forutsatt dekket av både bompenger og statlige midler.

Statens vegvesen (SVV) oversendte første forslag til bompengeopplegg for prosjektet første gang i 2020. Den gang ble forslaget ikke vedtatt av de to berørte kommunene Nordre Follo og Ås, fordi kommunene fryktet at bompengeopplegget kunne føre til en økt belastning av lokalveinettet i de to kommunene.

Statens vegvesen kom så tilbake med et nytt bompengeopplegg, hvor innkrevingstiden er økt fra 15 til 20 år. Dermed er takstene lavere, samt at det er lovet 100 mill. (2021-kr) til såkalte avbøtende tiltak på sideveinettet ide to berørte kommunene.

Dette opplegget sa kommunestyret i Nordre Follo ja til for noen uker siden.

Nedskalert prosjekt

E18 Retvet-Vinterbro <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
E18 Retvet-Vinterbro Illustrasjon:  Statens vegvesen

E18 Retvet-Vinterbro har også det siste året vært gjennom en prosjektoptimalisering med mål om å spare kostnader, arealbeslag og klimagassutslipp, en eksersis som alle Vegvesenprosjekter nå er gjennom.

Den nye løsningen innebærer redusert ombygging av Vinterbrokrysset, samt å bygge strekningen som en smal firefeltsvei, med redusert veiskulderbredde og tunneltverrsnitt. Fartsgrensen på strekningen Retvet-Nygård er nå satt til 100 km/t i stedet for 110 km/t.

I følge SVV innebærer den nedskalerte løsning en reduksjon i arealbeslaget med 36 dekar. Klimagassutslippet for selve byggingen reduseres med 9 prosent.

Men dette var altså ikke nok for kommunestyret i Ås, som fattet følgende vedtak:

  1. Foreslått bompengeløsning er ikke en god løsning for innbyggerne i Ås fordi den fremdeles vil medføre trafikkøkning på lokalveiene og bompengebetaling for lokalreiser nord i kommunen.
  2.  Ås kommune slutter seg ikke til at utbyggingen av strekningen E18 Retvet– Vinterbro delfinansieres med bompenger.
  3.  Ås kommune ønsker velkommen et nedskalert prosjekt med fokus på å redusere ulykkesrisiko, redusere kostnadsnivået betydelig, og redusere beslag av dyrka mark
E6 Ranheim-Værnes.
Les også

E6 Ranheim-Værnes: Kostnadssprekk på tre milliarder

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.